Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Cập nhật 22/05/2019 14:56 Xem với cỡ chữ

​          Trên cơ sở Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ngày 13/5/2019, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 66/KH-BDT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Ban.

Với mục đích đẩy mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm đến đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Ban về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước giao Ban Dân tộc để thực hiện các nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, Kế hoạch cũng đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm gắn với các lĩnh vực cụ thể sau:

Một là, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên đã được giao đầu năm 2019; Thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Kiểm soát, điều hành chi ngân sách tỉnh đã giao theo dự toán góp phần tiết kiệm kinh phí  tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho công chức, nhân viên thuộc Ban.

Hai là, trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công: Triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công; Thực hiện việc mua sm tập trung đối vi những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thm quyền; quản lý trụ sở, xe công giao cho cơ quan đúng mục đích, công năng và hiệu quả sử dụng.

Ba là, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Quản lý số lượng biên chế công chức, biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP mà UBND đã phân bổ đầu năm, đồng thời thực hiện quy trình tuyển dụng mới theo quy định. Bố trí công chức theo đề án việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của ngành công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản lý thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan theo tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện nội quy, quy chế hàng tháng.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Kế hoạch cũng đã đề cập đến các giải pháp thực hiện cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban; nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan được ban hành ngay từ đầu năm. Công khai các chính sách dân tộc trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách, người dân có thể nắm bắt một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ hai, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ một số biện pháp tiết kiệm như: 100% công chức, nhân viên tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng và thực hiện một ngày trong tuần không sử dụng điều hòa nhiệt độ. Không sử dụng điện thoại cố định cho mục đích cá nhân. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các Kế hoạch, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Phát huy vai trò giám sát của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Theo dõi, kiểm tra chế độ công khai hàng quý việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính, chế độ công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ theo quy định.

 Thứ tư, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi lãng phí. Kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình về tiết kiệm, chống lãng phí.

Với việc xác định vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm đến các phòng chuyên môn, sự phối hợp của đội ngũ cán bộ, công chức trong khâu tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ của Kế hoạch đã đề ra./.

                                                                                          Hiên Nguyễn​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai