Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Tinh Thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019
Cập nhật 04/09/2019 16:55 Xem với cỡ chữ

​         Vào ngày 30/8/2019, huyện Tân Phú đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số.

Dự Đại hội có đồng chí Thổ Út, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai; đồng chí Huỳnh Phước Sang – Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy; đồng chí Phan Văn Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lý – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Bùi Thanh Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự Đại hội các dân tộc thiểu số thành phố, có đại diện lãnh đạo các ban, ngành địa phương và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 3.500 hộ với hơn 16.109 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc 21 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện Tân Phú.

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Tân Phú là một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng đối với cộng đồng 21 dân tộc thiểu số anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện Tân Phú. Đại hội là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu vì mục tiêu chung, đó là: “Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tân Phú đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển bền vững”. Qua đó, tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2014 - 2019, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; đồng thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.


Đồng chí: Thổ Út, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội

Tân Phú là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Đồng Nai, giáp tỉnh Bình Phước, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận là vùng đất nối giữa Nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ. Trong trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là vùng đất căn cứ địa cách mạng. Tân Phú là vùng đất sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số anh em. Giai đoạn 2014 - 2019, huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đồng bộ các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Kết hợp nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế nông thôn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, vật nôi cho đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất. Qua đó, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Công tác giảm nghèo đạt được những kết quả khích lệ, năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 11.21 %, đến năm 2019, giảm xuống còn 5.85 %, nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế thành hộ khá, hộ giàu. Hệ thống trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng được nhu cầu học tập của của các em. Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, củng cố, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững.


 
Các đại biểu xem triển lãm về nhạc cụ cồng chiêng tại Đại hội

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác

dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2014 - 2018

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thổ Út – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh – Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, đồng chí Thổ Út đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX “Về công tác dân tộc”; Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 10/6/2003 của Tỉnh ủy về công tác dân tộc và các chương trình mục tiêu Quốc gia đối với vùng đồng bào các dân tộc. Kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch củ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân tộc; tăng cường xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện nhà để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ lực, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp chủ lực góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối các địa phương trên địa bàn huyện. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với việc kết hợp du lịch sinh thái văn hóa lịch sử; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng; làm tốt công tác, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục động viên, khuyến khích các gương điển hình tiên tiến, lao động sản xuất giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực. Đối với Đại biểu ưu tú chính thức là người dân tộc thiểu có mặt tại Đại hội tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất vươn lên phát triển kinh tế. Tuyên truyền với gia đình và bà con nơi cư trú về kết quả thành công của Đại hội và vận động đồng bào chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 21 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III, năm 2019; thông qua Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Phú lần thứ III, giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, có 02 tập thể, 07 cá nhân đã được tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; 06 tập thể, 21 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2014 – 2018./.

             BÌNH MINH

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai