Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Tin địa phương
Huyện Xuân Lộc thực hiện tốt công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật 17/09/2019 09:35 Xem với cỡ chữ

​          Xuân Lộc là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 20.113 người, chiếm 8.03% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, huyện Xuân Lộc đã có nhiều chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội:

Với đặc điểm đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống rải rác, xen kẽ, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc phát triển. Huyện đã đầu tư 05 công trình điện với 6,64 km đường dây trung thế, 0,97 km đường dây hạ thế, 07 trạm biến áp với tổng công suất 825 KVA, kinh phí 5.711 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 41,85km đường giao thông và 47,8m cầu bê tông, kinh phí 46,2 tỷ đồng. Đến nay, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm và nước sạch được đầu tư đồng bộ theo hướng kiên cố, vững chắc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng các dân tộc.


      Mô hình nuôi bò của đồng bào dân tộc ở Làng dân tộc Chơro xã Xuân Phú

Huyện đã hoàn thành Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao năng xuất cây trồng và vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú” với kinh phí thực hiện là 699 triệu đồng. Lấy điểm 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển, nhân rộng mô hình trồng cây tiêu, cà phê, thanh long ruột đỏ, trồng rau an toàn và mô hình chăn nuôi dê, gà. Việc triển khai dự án đã góp phần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi đem lại thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời huyện cũng hỗ trợ chuyển đổi cây trồng chủ lực, hệ thống tưới tiết kiệm trong dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho 22 hộ đồng bào dân tộc, kinh phí hỗ trợ 417 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số:

Huyện đã giải quyết cho 729 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là đồng bào DTTS vay vốn với số tiền 18.324 triệu đồng. Hỗ trợ mô hình chăn nuôi giảm nghèo (chăn nuôi bò, dê sinh sản) cho 91 hộ; đào tạo nghề cho 1.261 học viên dân tộc thiểu số; hỗ trợ học phí cho 16.961 lượt học sinh dân tộc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,...Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức nhiều đợt ra quân làm công tác dân vận, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ khó khăn, tập trung chăm lo cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã hỗ trợ cho 337 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, với các hạng mục như: xây dựng, sửa chữa nhà ở; cấp con giống; vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng trụ cờ; giới thiệu việc làm; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà cho hộ nghèo khó khăn, huy động hàng ngàn công lao động để tổ chức tu sửa, nâng cấp đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải.

Nhờ thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số của huyện ngày càng giảm, năm 2015 toàn huyện có 423 hộ (chiếm 21,6%) đến năm 2018 còn 66 hộ (chiếm 15,2%). Trong vùng đồng bào dân tộc sinh sống, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, năm 2014, toàn huyện có 105 hộ, đến nay có 137 hộ.


                     Trao tặng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc S’Tiêng

 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số

Huyện luôn chú trọng việc khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc. Huyện đã xây dựng 03 nhà văn hóa dân tộc, trang bị 24 bộ trang phục dân tộc; 04 bộ cồng, chiêng; 01 dàn âm thanh để đồng bào dân tộc sinh hoạt văn hóa truyền thống. Trong các dịp lễ, tết của đồng bào, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện luôn quan tâm hỗ trợ về tinh thần, động viên về vật chất. Các hoạt động văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức định kỳ, thường xuyên. Huyện còn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch khu vực sân chơi, bãi tập để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho người dân; quan tâm phát triển các môn thể thao như bắn nỏ, đẩy gậy, đi cà kheo và các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, có 97,8% khu, ấp có đồng bào dân tộc sinh sống được công nhận khu ấp văn hóa, trên 99% hộ gia đình được công nhận hộ gia đình văn hóa.

Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển nguồn lực là người dân tộc thiểu số:

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và nâng cao, 88/92 khu, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tổ chức mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tâm lý của nhân dân. Việc quy hoạch, bố trí người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ tham gia vào hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 95 công chức, viên chức, nhân viên là người dân tộc thiểu số tham gia công tác trong các lĩnh vực: hành chính, giáo dục, y tế, tư pháp... Ở các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống như: Xuân Thành, Xuân Trường, Lang Minh, Xuân Phú, Xuân Thọ, Xuân Hưng đều có cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia công tác và giữ các chức danh chủ chốt như: Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBMTTQ VN xã, Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Công an xã,...

 
Đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn công chiêng tại Đại hội Đại biểu

các DTTS huyện Xuân Lộc năm 2019

Công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được phát huy, công tác tập hợp quần chúng nhân dân vào các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng ngày càng đổi mới và đạt kết quả tốt. Toàn huyện có174 đảng viên, 38 Ủy viên UBMTTQ, 9.377 đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức đoàn thể - hội quần chúng. Nhiều mô hình tập hợp phụ nữ dân tộc của Hội phụ nữ đã phát huy hiệu quả như: Tổ phụ nữ dân tộc xã Xuân Trường, Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số xã Xuân Thọ, Tổ phụ nữ dân tộc tương trợ xã Xuân Phú.

Có được những thành tựu nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp cùng với sự nỗ lực không ngừng của đồng bào các dân tộc. Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Xuân Lộc./.

Ngọc Luyến

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai