Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Tinh Thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.
Cập nhật 08/11/2019 16:10 Xem với cỡ chữ

​           Nhằm thực hiện thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức; đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức; tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 154/KH-BDT ngày 17/10/2019 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chủ yếu gồm:

Một là, tuyên truyền về tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

Hai là, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Ba là, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Về đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 là cán bộ, công chức các phòng Ban Dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong kế hoạch này, Ban Dân tộc đã đưa ra các hình thức tổ chức thực hiện như: Cử báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức phổ biến quán triệt các nội dung tuyên truyền cho cán bộ, công chức tại Ban; tuyên truyền thông qua hệ thống vnpt-eoffice, trang thông tin điện tử của Ban; lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn; tập trung cao điểm trong dịp Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - Ngày 09 tháng 12 hàng năm.

Với quyết tâm thực hiện tốt, có hiệu quả về các nhiệm vụ đã đề ra, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng thuộc Ban trong việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 của Ban Dân tộc./.

Nguyễn Thị Phương​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai