Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Tinh Thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2019
Cập nhật 27/11/2019 16:24 Xem với cỡ chữ

​           Đồng Nai những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) luôn phát huy truyền thống quý báu và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Một lòng, một dạ đi theo Đảng. Đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc để xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp. Tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đồng Nai đã có những bước phát triển khởi sắc; đời sống văn hóa, xã hội phát triển phong phú, đa dạng…, những thành quả đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực tuyên truyền vận động con cháu và bà con trong thôn, ấp chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó, tình hình ANTT còn tồn tại những yếu tố phức tạp như: tệ nạn ma túy, phạm pháp hình sự, trộm cắp, phá rừng và các vấn đề phức tạp nảy sinh ở vùng dân tộc như liên quan đến tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện đất đai, gây rối an ninh trật tự…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT vùng tập trung đông đồng bào DTTS, hàng năm Công an tỉnh Đồng Nai chủ động xây dựng qui chế phối hợp các ban, ngành, các tổ chức xã hội trong công tác tranh thủ, vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín bằng các phương pháp phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc. Phòng An ninh Đối Nội là đơn vị nghiệp vụ giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường bám sát địa bàn, cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thực hiện “3 cùng” với bà con. Bằng cách làm trên, đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, từ đó giúp đồng bào DTTS tham gia hưởng ứng tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở như Công an xã, các tổ chức quần chúng tự nguyện làm nhiệm vụ ANTT. Công an tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 500 đồng chí là trưởng, phó Công an xã, Công an viên làm công tác ở vùng đồng bào DTTS; kiện toàn và xây dựng hơn 100 tổ an ninh; xây dựng nhiều mô hình mới trong đảm bảo ANTT như: “Tổ tự quản” , “Tiếng kẻng an ninh" ... Phối hợp với các ban ngành có liên quan đã thực hiện công tác tranh thủ trên hàng ngàn lượt người có uy tín trong DTTS tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời làm tốt công tác tranh thủ cá biệt đối với già làng, trưởng ấp, người uy tín nhằm đảm bảo an ninh trật tự vùng tập trung đông đồng bào DTTS như: Phối hợp cảm hóa đấu tranh số đối tượng chính trị, hình sự; tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ đồng bào DTTS, nắm tâm tư nguyện vọng của đồng bào; không để đối tượng xấu kích động xuyên tạc, gây mất lòng tin vào Đảng, chính quyền các cấp. Đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 06 đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, mỗi đợt tuyên truyền trên 30 điểm với khoảng 5.000 lượt đồng bào tham gia và các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh như: tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ I (năm 2009), lần thứ II (năm 2014), lần thứ III (năm 2019); thực hiện các chính sách đối với người có uy tín; tổ chức sinh hoạt, gặp gỡ người có uy tín nhân dịp Lễ, Tết của đất nước và của đồng bào dân tộc; tổ chức 06 đợt thăm quan, du lịch các tỉnh phía Bắc cho già làng, người có uy tín trong DTTS trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức thành công Ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ I (năm 2012), lần thứ II (năm 2014), lần thứ III (năm 2016), lần thứ IV (năm 2018). Qua đó tạo sự gắn bó giữa đồng bào các dân tộc với chính quyền nói chung và cơ quan An ninh nói riêng. 

 


Công an Đồng Na​i tuyên truyền, phổ biến luật cho đồng bào DTTS

 Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANCT và TTATXH vùng đồng bào DTTS. Từ năm 2014 đến nay, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra 03 vụ án liên quan ANQG có bị can là người DTTS, thụ lý điều tra 15 vụ án hình sự có bị can là người DTTS về hành vi phạm tội giết người. Trong đó, dân tộc Hoa: 07 bị can; Nùng: 03 bị can; Mường: 01 bị can; Khmer: 01 bị can; Sán chay: 01 bị can; Chơro: 01 bị can; Chăm: 01 bị can. Tham mưu giải quyết kịp thời  04 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; vùng đồng bào DTTS, không để phát sinh “điểm nóng. Cùng với việc xây dựng và củng cố lực lượng, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT; Tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tác động, móc nối của các thế lực thù địch bên ngoài vào vùng tập trung đông đồng bào DTTS phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vô hiệu hóa hoạt động tập hợp lực lượng thành lập tổ chức phản động, hội nhóm mang màu sắc chính trị trong vùng đồng bào DTTS; Giải quyết, xử lý có hiệu quả các vụ mâu thuẫn, xung đột xã hội trong vùng tập trung đông đồng bào DTTS; Đấu tranh với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động phát triển tín đồ trái phép vùng DTTS.

Nhìn chung, trong thời gian qua tình hình ANTT vùng đồng bào DTTS  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đảm bảo đã phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Để đảm bảo ANTT và thực hiện thắng lợi những chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Công an Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như sau:

            1. Tham mưu củng cố bộ máy chính quyền cơ sở phải thật sự trong sạch, vững mạnh, làm cho chính quyền đó phải thật sự là “của dân, do dân và vì dân”. Trước mắt thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động số 56-CTr/TU về công tác dân tộc do Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra.

            2. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc về dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử.  

            3. Quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tộc đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

            4. Sử dụng và phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và tội phạm hình sự để đồng bào biết và phòng ngừa.

            5. Làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động quần chúng, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào DTTS.

            6. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS. Có chế độ đãi ngộ với cán bộ làm công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

                                                                                                            Tuấn Oanh

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai