Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Tinh Thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Một số kinh nghiệm đạt được từ công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số Chung tay xây dựng nông thôn mới ở huyện Xuân Lộc
Cập nhật 29/11/2019 20:54 Xem với cỡ chữ

​          Huyện Xuân Lộc có 24 dân tộc thiểu số sinh sống, với 4.212 hộ, 20.113 khẩu chiếm 8,03% dân số toàn huyện. Các hộ dân tộc thiểu số sống xen kẽ với các hộ dân tộc Kinh tại 88/92 khu, ấp trong toàn huyện, trong đó tập trung ở 23 khu, ấp. Huyện có 06 làng dân tộc (Làng dân tộc Chơ Ro ở ấp Bình Hòa xã Xuân Phú; Làng dân tộc X tiêng và Chơ Ro ở xã Xuân Hòa; Làng dân tộc Chơ Ro ở ấp Trung Sơn xã Xuân Trường; làng Chơ Ro ở ấp Thọ Trung xã Xuân Thọ và làng dân tộc Chăm ở ấp 4 xã Xuân Hưng).

Huyện Xuân Lộc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn làm điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xác định muốn xây dựng thành công nông thôn mới thì khó khăn nhất là những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bởi xét về mặt bằng kinh tế - xã hội những vùng này thấp hơn mặt bằng chung của huyện. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, có thu nhập thấp (hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp chiếm 65%).

Sau 10 năm thực hiện, Chương trình giải quyết việc làm của huyện cho 86.475 lượt lao động, đã huy động nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm 8.217 triệu đồng, tập trung vào các doanh nghiệp trong cụm khu công nghiệp huyện 15.518 lao động, các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ có trên 45.877 lượt lao động, còn lại giải quyết việc làm thông qua chương trình cho vay vốn từ quỹ quốc gia là 25.080 lượt lao động. Kết quả sau 10 năm thực hiện giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện tăng từ 78% lên 95,5% vào đầu năm 2019. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn (2014 - 2019) là 15.525 tỷ đồng. trong đó: nguồn vốn tỉnh 243 tỷ đồng, ngân sách huyện 599 tỷ đồng, ngân sách xã 283 tỷ đồng, người dân đóng góp 14.400 tỷ đồng... Khi hộ dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, đóng góp vật chất thì người dân đều có ý thức rằng đó là công trình của chính mình bỏ ra, họ có quyền thụ hưởng và chung tay giữ gìn. Việc huy động nguồn lực vào xây dựng các công trình công cộng được người dân bàn bạc dân chủ, thống nhất, có sự giám sát cộng đồng thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng từ đó kịp thời phát hiện, kiến nghị, phản ảnh với các cấp có thẩm quyền để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về công tác tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số vào các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng ngày càng quan tâm. Có trên 9.377 đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức đoàn thể - hội quần chúng. Trong đó, có 7.917 hội viên, đoàn viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội. Tổng số đảng viên trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là 174 đ/c; 38 Ủy viên UBMTTQ là người dân tộc thiểu số (cấp huyện: 7, cấp xã: 31); nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 29 đại biểu HĐND là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 26 đại biểu cấp xã, 02 đại biểu cấp huyện, 01 đại biểu cấp tỉnh. 

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được quan tâm giữ vững. Các lễ hội hàng năm của các dân tộc được chính quyền tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức; các hủ tục, mê tín dị đoan không còn tồn tại trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ngoài ra, vùng đồng bào xây dựng Quy ước làng dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu ấp có đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có 97,8% khu, ấp có đồng bào dân tộc sinh sống được công nhận khu ấp văn hóa, trên 99% hộ gia đình được công nhận hộ gia đình văn hóa. Việc thực hiện các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện tích cực cho thực hiện các tiêu chí về: an ninh trật tự, giao thông, điện, nhà ở dân cư, hộ nghèo, thu nhập, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế ... trong xây dựng huyện nông thôn mới của Xuân Lộc.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của Xuân Lộc nói chung, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các mục tiêu về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mà trọng tâm là hạ tầng GTNT được huy động các nguồn lực để đầu tư đúng mức. Kết quả đến nay, 14/14 xã giữ vững chuẩn nông thôn mới; 07/14 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn làm việc với huyện Xuân Lộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, tập trung mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

 
Xã Lang Minh - Xuân Lộc đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019

Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua luôn bám sát Nghị quyết Đảng bộ huyện, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực. Với những kết quả đã đạt được, UBND huyện Xuân Lộc rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Thứ nhất: Xây dựng nông thôn mới, trước tiên phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới... (nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bởi những vùng này có mặt bằng về dân trí, kinh tế - xã hội thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện) xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Phải nắm vững tình hình cụ thể của địa phương để đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện, xác định các công việc cần làm trước, làm sau, định hình được công việc cần phải thực hiện trong công tác xây dựng nông thôn mới.

- Thứ hai: Tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nhiệt tình, am hiểu về văn hóa của các dân tộc, sống gắn bó, mật thiết với đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, cần phải tạo điều kiện để phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc.

- Thứ ba: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

- Thứ tư: Đa dạng hoá việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới trong đó huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Thứ năm: Xây dựng nông thôn mới cần có sự  tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ của Huyện ủy, UBND huyện và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình.

Phòng Dân tộc huyện Xuân Lộc

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai