Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Tin trong ngành
Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Cập nhật 04/06/2020 10:50 Xem với cỡ chữ

​         Ngày 10/3/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020, trong đó có Quyết nghị về Đ án tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi theo trình độ phát triến giai đoạn 2021 - 2025.

Tại nội dung thứ 8 của Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của y ban Dân tộc tại Tờ trình số 236/TTr-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2020 về Đ án tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, trong đó:

Một là, xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 15% trở lên.

Hai là, phân định vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển thành 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn để thực hiện chính sách, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các tiêu chí phân định, Ủy ban Dân tộc sẽ chủ trì, phối họp với các bộ, ngành hướng dẫn y ban nhân dân cấp tỉnh xác định các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và thôn đặc biệt khó khăn gửi y ban dân tộc thẩm định. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; y ban Dân tộc quyết định công nhận danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Đồng Nai có 87 xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu sổ và miền núi.

Thực hiện chỉ đạo của y ban Dân tộc, y ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hp với y ban nhân dân cấp huyện triển khai, rà soát các nội dung theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ gồm: Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên và tổ chức xác định các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đây được xem là một nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Hiên Nguyễn​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai