Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Ban Dân tộc ban hành và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Cập nhật 20/02/2021 14:32 Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 08/02/2021 của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2021. Nội dung kế hoạch đã đề ra các nội dung chính như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần bám sát nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; nâng cao tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tham nhũng; xây dựng Kế hoạch phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ban Dân tộc phải gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền tập trung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức Ban Dân tộc.

Về giải pháp phòng, ngừa tham nhũng năm 2021, Ban Dân tộc đã đưa ra các giải pháp như: Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung công khai, minh bạch được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tự kiểm tra về việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn năm 2021 theo quy định; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung về cải cách hành chính năm 2021; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ tại Ban Dân tộc; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, nhân viên Ban Dân tộc; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện tốt việc báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn.

Lãnh đạo, công chức, nhân viên Ban Dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 (Đính kèm Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 08/02/2021 của Ban Dân tộc)./.

                                                                                                                                           Nguyễn Thị Phương    ​ 

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai