Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 của Ban Dân tộc
Cập nhật 01/03/2021 09:13 Xem với cỡ chữ

​        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác pháp chế, ngày 08/02/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 25/KH-BDT về thực hiện công tác pháp chế năm 2021 với những nội dung chính sau:

Về công tác xây dựng văn bản pháp luật: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về chế độ hỗ trợ hoạt động thực hiện nhiệm vụ và chế độ Bảo hiểm y tế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL và các văn bản pháp luật liên quan.

Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Tổ chức kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Tham mưu báo cáo kết quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hoặc đột xuất.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 11149/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2021; Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 10/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025; Kế hoạch triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Về công tác theo dõi thi hành pháp luật: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan./.

Ka’ Hòa​

CÁC TIN KHÁC
» Ban Dân tộc đang từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán (13/09/2021 16:18)
» Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua đại dịch Covid - 19 (02/08/2021 11:08)
» Kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (14/06/2021 10:08)
» Công an tỉnh Đồng Nai với công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số (03/06/2021 10:04)
» Ban Dân tộc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại 02 huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu. (10/05/2021 16:34)
» Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2021. (16/04/2021 14:40)
» Ban Dân tộc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. (15/03/2021 16:33)
» Công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (01/03/2021 09:57)
» Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Ban Dân tộc (01/03/2021 09:27)
» Ban Dân tộc ban hành và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021. (24/02/2021 11:22)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai