Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Ban Dân tộc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Cập nhật 15/03/2021 16:33 Xem với cỡ chữ

​           Thực hiện Kế hoạch số 1997/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Căn cứ theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch tổng kết của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 56/BC-BDT ngày 12/03/2021 của Ban Dân tộc về tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Với các nội dung chính sau:

Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Cấp ủy, Lãnh đạo Ban đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện sâu sát các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ công tác dân tộc; gương mẫu chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ; thực hiện việc phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, Cấp ủy, Lãnh đạo Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thuộc Ban vận dụng, triển khai và cụ thể hóa các quy định của pháp luật, Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng của Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng Chương trình công tác, các kế hoạch và các hoạt động của Ban điển hình như: Hàng năm, Ban Dân tộc tiến hành xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống tham nhũng; chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kế hoạch thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ban hành, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện hành. Qua đó không có cán bộ, công chức nào vi phạm về phòng, chống tham nhũng.

Về đánh giá kết quả thực hiện các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, báo cáo tổng kết đã đánh giá những kết quả đạt được trong các nhóm nhiệm vụ như: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo tổng kết cũng đã điểm qua việc nội luật hóa, thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) và công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thcủa Chiến lược quốc gia trong công tác phòng, chống tham nhũng (CLQG) và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc (UNCAC) về chống tham nhũng./.

Nguyễn Thị Phương​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai