Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Ban Dân tộc năm 2021
Cập nhật 24/05/2021 16:19 Xem với cỡ chữ

​           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, ngày 16/4/2021 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 77/KH-BDT về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, mục đích của kế hoạch là:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên Ban Dân tộc về dân chủ và thực hành dân chủ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, trong đó chú trọng vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan Ban Dân tộc đảm bảo thực chất, hiệu quả, trong đó tập trung nội dung: Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, thay thế Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức, người lao động ở cơ quan: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; Bồi dưỡng đạo đức công vụ, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; Nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là các Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếpphát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ./.

Ka’ Hòa​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai