Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Một số kết quả nổi bật của công tác Thi đua Khen thưởng 06 đầu năm 2021
Cập nhật 25/06/2021 13:48 Xem với cỡ chữ

​           Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, song với sự chủ động, tích cực, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Khối trưởng khối thi đua 3, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện kịp thời công tác thi đua khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Ban các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của Ban Dân tộc. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, tạo động lực thúc đẩy công chức, người lao động tích cực chủ động, sáng tạo, vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thống nhất các hoạt động, phong trào và triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác trọng tâm năm 2021, Ban Dân tộc tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BDT ngày 15/01/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 03/2/2021 về triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-BDT ngày 03/3/2021 về thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021; Kế hoạch số 66/KH-BDT ngày 30/3/2021 về Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2021) và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, năm 2021 căn cứ các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Đồng Nai phát động, Ban Dân tộc đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc. Phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021: 100% các phòng thuộc Ban đều chủ động hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với các mục tiêu thi đua cụ thể và triển khai đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan. Nội dung trọng điểm tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan cũng như chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Gắn thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo rèn luyện đội ngũ công chức về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”: Ban Dân tộc lồng ghép xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, chính sách dân tộc: tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”: tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các hoạt động xã hội của tỉnh; tham gia đóng góp các loại quỹ khi được phát động: Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ ủng hộ mua vắc xin Covid 19; quỹ vì trẻ em…Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc…

Kết quả công tác khen thưởng:

Trong 06 tháng đầu năm 2021: Ban Dân tộc có 03 tập thể và 18 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 03 tập thể và 11 cá nhân được Trưởng ban tặng Giấy khen; 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2021). Ban Dân tộc ban hành Hướng dẫn khen thưởng thành tích gửi các Sở, ngành, đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Kết quả: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 15 cá nhân; Trưởng ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân Ban Dân tộc có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 – 2020. Ngoài ra, Ban thực hiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Dân tộc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc” cho 97 cá nhân; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021 cho 01 cá nhân Ban Dân tộc./.

Nguyễn Cúc
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai