Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2021; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021
Cập nhật 13/10/2021 14:39 Xem với cỡ chữ

​             Sáng ngày 08/10/2021, Ủy ban Dân tộc tổ chức sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu Trung ương do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Chủ trì Hội nghị. Các điểm cầu tại UBND các tỉnh thành, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc cùng tham dự.

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Chủ trì Hội nghị. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc 9 tháng năm 2021; khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Hầu A Lềnh – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chủ trì Hội nghị 

Trong 9 tháng năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19 hết sức phức tạp, khó lường, tập thể lãnh đạo ngành công tác dân tộc các cấp từ Trung ương đến địa phương bám sát các nhiệm vụ trọng tâm; trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc. Trong đó, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án về chính sách dân tộc; trình và đang chờ phê duyệt 02 đề án; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 03 đề án. Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng 03 Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Như vậy, trong 9 tháng năm 2021, Ủy ban Dân tộc được giao tổng số 68 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 30 nhiệm vụ, còn lại 38 nhiệm vụ đang tập trung thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2021.

 Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Ủy ban Dân tộc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa phương; biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu tham gia công tác phòng, chống dịch Covid 19; phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai một số gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người DTTS, vận động đồng bào DTTS thực hiện nghiêm công tác xét nghiệm, tiêm phòng vắc-xin, thực hiện các Chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai ở hầu khắp các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố. Tình hình thực hiện các dự án, chính sách của các địa phương cũng được triển khai đồng bộ. Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, cả nước hiện có 27 tỉnh đã thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho 4.138 hộ DTTS còn du canh; đầu tư 51 hạng mục công trình các khu định canh, định cư tập trung; xây dựng 01 khu định canh, định cư tập trung mới và hỗ trợ cho 37 điểm định canh, định cư xen ghép. Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi còn ban hành chính sách đặc thù riêng của địa phương như: Hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh là người DTTS các cấp; chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại trạm y tế vùng DTTS và miền núi; mua bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tặng quà cho hộ DTTS tiêu biểu; lãi suất đối với hộ đồng bào DTTS... Hiện nay, Ban Dân tộc các tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại hội nghị, thông qua 12 lượt ý kiến của các đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai, qua ý kiến tham gia phát biểu của ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã làm rõ kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, chủ động thực hiện các chính sách dân tộc bằng nguồn ngân sách tỉnh. Trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền đến các địa phương, thành lập các nhóm Zalo người có uy tín tại 10 huyện, thành phố để nắm thông tin hai chiều về công tác phòng, chống dịch; chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số; phối hợp với Ban vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm, hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đặc thù của địa phương, Ban Dân tộc đang hoàn chỉnh quy trình trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2021 Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động và bảo hiểm y tế đối với 208 vị người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh trên phạm vi toàn quốc đã được Ủy ban Dân tộc tổng hợp trong nội dung báo cáo, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai hiện đang chờ hướng dẫn của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định: Để hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, yêu cầu các địa phương tập trung triển khai những nhiệm vụ liên quan đến đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030; chủ động giải quyết nhiệm vụ phát sinh; tập trung phân công, phân nhiệm, đẩy nhanh tiến độ sử dụng vốn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề cao cảnh giác trong phòng tránh thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão, lũ lụt…Đồng thời các địa phương chủ động cải cách lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi và xử lý công việc./.

Hiên Nguyễn

CÁC TIN KHÁC
» Thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải đến thăm và chúc tết ban dân tộc tỉnh Đồng Nai (18/01/2022 10:57)
» Ủy ban Dân tộc thăm tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 10:59)
» Một số điều cần biết về ngân sách nhà nước và tầm quan trọng của quản lý ngân sách nhà nước (13/01/2022 09:55)
» Kết quả công tác lập hồ sơ điện tử tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 09:34)
» Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (11/01/2022 08:47)
» Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (20/12/2021 13:51)
» Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2021 (10/12/2021 11:24)
» Thông báo kết luận của bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả thực hiện một số chính sách tại Ban Dân tộc (23/11/2021 11:15)
» Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại và quét mã QR để vào nơi công sở, công cộng (18/11/2021 16:13)
» Công chức Ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh (16/11/2021 10:01)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập