Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận của bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả thực hiện một số chính sách tại Ban Dân tộc
Cập nhật 23/11/2021 11:15 Xem với cỡ chữ

​          Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 22/10/2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai về thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/11/2021, Đoàn giám sát do Huỳnh Ngọc Kim Mai - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Ban Dân tộc. Qua làm việc và nghe ý kiến giải trình của đơn vị chịu sự giám sát và ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Đoàn giám sát, bà Huỳnh Ngọc Kim Mai thống nhất kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được

- Việc triển khai, thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2019 (có 213 người có uy tín) đến năm 2021 (có 206 người có uy tín) đã được Ban Dân tộc và các địa phương quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định như đã thực hiện cấp miễn phí 296.244 tờ Báo Dân tộc và phát triển, Báo Đồng Nai cho 633 lượt người; tổ chức các buổi hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin thời sự cho 1.483 lượt người; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, quy định của pháp luật cho 792 lượt người; 01 cuộc tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh cho 43 người; thăm hỏi, tặng quà dịp tết nguyên đán với số tiền 633 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà dịp tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền 62,5 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín ốm đau với số tiền 158 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín và thân nhân qua đời với số tiền 40,5 triệu đồng; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín với số tiền 211 triệu đồng; qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ người có uy tín tích cực trong hoạt động và cơ bản phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền để đồng bào dân tộc yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

 - Việc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Ban Dân tộc đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 22/3/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó đã ban hành danh mục nhiệm vụ và giao cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đến thời điểm giám sát, Ban Dân tộc đã cơ bản hoàn chỉnh các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Đề án về thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, cụ thể:

a) Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín:

Thứ nhất, công tác bình chọn, xét duyệt người có uy tín chưa phù hợp đặc điểm tình hình hiện nay; chưa bình chọn, xét duyệt người có uy tín tại các địa bàn tập trung đông công nhân lao động là người dân tộc thiểu số nhập cư.

Thứ hai, việc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, cung cấp thông tin cho người có uy tín còn hạn chế do tình hình dịch bệnh: Việc rà soát, chọn lọc, xây dựng nội dung thông tin cần thiết đối với đồng bào dân tộc thiểu số qua nhiều kênh liên lạc để cung cấp nhưng chưa kịp thời. Do người uy tín hoạt động chủ yếu vào kinh nghiệm, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.


(Đoàn giám sát HĐND tỉnh đang nghe Lãnh đạo Ban Dân tộc giải trình)

Thứ ba, ngoài các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành (cung cấp thông tin; thăm hỏi vào dịp lễ, tết, ốm đau…; khen thưởng), người uy tín không được hỗ trợ thêm các chế độ khác nên chưa kịp thời động viên, khích lệ người uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 đến thời điểm giám sát vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch và chậm trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do Chính phủ chưa phê duyệt định mức đầu tư, Ủy ban Dân tộc chưa có Thông tư hướng dẫn và các Bộ, ngành chưa triển khai thực hiện.

3. Bên cạnh đó, thay mặt đoàn giám sát bà Huỳnh Ngọc Kim Mai có một số kiến nghị đến Ban Dân tộc quan tâm thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí, quy trình bình chọn, xét duyệt, đánh giá kết quả hoạt động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín; rà soát các chế độ, chính sách cho người có uy tín hiện hành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách phù hợp để kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín.

Thứ ba, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và đổi mới phương pháp tuyên truyền, cung cấp thông tin để người có uy tín nâng cao kỹ năng, cập nhật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tạo điều kiện để người có uy tín tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thứ tư, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình người uy tín có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu các cấp có thẩm quyền sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (từ năm 2021-2025), thành lập Văn phòng điều phối Chương trình giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các dự án Chương trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm theo quy định./.

          Điểu Ngọc Anh

 

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai