Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Cập nhật 21/02/2022 09:58 Xem với cỡ chữ

​            Nhằm quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan trong lĩnh vực công tác dân tộc. Phổ biến thường xuyên, kịp thời các quy định pháp luật mới đến công chức, người lao động trong cơ quan. Từng bước củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/02/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 với những nội dung trọng tâm sau:

Theo dõi việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo dõi việc soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc trình Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, địa phương về tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác dân tộc. Thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc được đăng tải trên các thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức cá nhân cung cấp, phản ánh theo quy định của pháp luật.

 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách dân tộc

Tổ chức kiểm tra một số chính sách trên địa bàn các huyện: Xuân Lộc, Tân Phú, Trường PTDTNT Điểu Xiểng và Trường PTDTNT tỉnh theo Quyết định số 62/QĐ-BDT ngày 06/12/2021 của Ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thi hành pháp luật liên quan đến công tác dân tộc năm 2022. Thực hiện công tác rà soát tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, thu nhập, phân loại phản ánh kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra phản ánh kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh theo đúng thẩm quyền.

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch, các phòng thuộc Ban triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung theo kế hoạch đề ra./.

Ka’ Hòa​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai