Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “ Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đến năm 2025
Cập nhật 24/06/2022 09:13 Xem với cỡ chữ

​            Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đưa Phong trào thi đua đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, ngày 21/6/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai các nội dung Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đến toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng năm và cả giai đoạn 2021 – 2025 trong đó chú trọng việc cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục đích trên cần phải gắn Phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, gắn với Phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của công chức, người lao động. Đồng thời, việc biểu dương, khen thưởng phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển theo hướng tích cực, không chạy theo thành tích.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch là thực hiện các nhiệm vụ như: đề xuất, ban hành, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đã đề ra trong Chương trình công tác hàng năm nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến Lược về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị của địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch, các phòng chuyên môn thuộc Ban bám sát Chương trình công tác dân tộc hàng năm và nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Ngô Thị Luyến
CÁC TIN KHÁC
» Tích hợp thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên công dịch vụ công quốc gia (23/09/2022 14:20)
» Tập huấn truyền thông, giáo dục về công tác dân số và phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (23/09/2022 14:08)
» Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2022 (21/09/2022 10:31)
» Tỉnh Đồng Nai lấy ngày 10 tháng 10 là Ngày Chuyển đổi số hàng năm (21/09/2022 10:32)
» Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (21/09/2022 10:32)
» Liên hoan văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị năm 2022 (16/09/2022 16:14)
» Tổ chức Latter-day Saint Charities/Hoa Kỳ với các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (16/09/2022 16:14)
» Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc (15/09/2022 16:14)
» Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận thay thế bổ sung vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai năm 2022. (15/09/2022 16:14)
» Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (13/09/2022 14:24)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai