Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2022
Cập nhật 11/08/2022 13:44 Xem với cỡ chữ

         Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín, công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong 6 tháng năm 2022, ngày 08 tháng 8 năm 2022, tại thành phố Biên Hòa, Ban Dân tộc tổ chức họp mặt đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Về dự họp mặt có ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố và gần 200 đại biểu người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc nhấn mạnh: Công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN  tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm, từ đó, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đội ngũ người có uy tín đã phối hợp, phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nội dung phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc đã chủ động và tích cực trong công tác tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, năm 2022; Kế hoạch biểu dương, khen thưởng ngưới có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2022…Đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể công chức của Ban, sự phối hợp của các sở ngành, địa phương để công tác dân tộc ngày càng xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.


 
 Ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc và công tác phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị:

Đối với tập thể công chức cơ quan thực hiện công tác dân tộc tiếp tục phát huy và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình công tác của UBND tỉnh, nghiên cứu các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về công tác dân tộc để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành kịp thời các chính sách dân tộc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là, đối với nhiệm vụ phát huy vai trò người có uy tín: Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ba là, tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn cho người có uy tín; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát triển đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín để từ đó nâng cao ý thức, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Bốn là, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời tạo mọi điều kiện tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao nhằm tăng cường, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh và tỉnh bạn.

 Đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người có uy tín tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân trong việc phát huy vai trò của mình tại cộng đồng dân cư, xóm ấp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; góp phần phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

 
Đại biểu người có uy tín trao đổi kinh nghiệm tại buổi họp mặt

Qua công tác họp mặt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có dịp được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia công tác tại địa phương, tiêu biểu là trong phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, những đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và đoàn kết dân tộc…


 
Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc - phát biểu bế mạc

Kết thúc chương trình họp mặt, ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng ban Dân tộc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới; đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín tỉnh Đồng Nai. Với những kết quả đã đạt được và truyền thống đoàn kết, gắn bó, yêu thương, đùm bọc trong cộng đồng các dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022./.

Hiên Nguyễn
CÁC TIN KHÁC
» Tích hợp thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên công dịch vụ công quốc gia (23/09/2022 14:20)
» Tập huấn truyền thông, giáo dục về công tác dân số và phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (23/09/2022 14:08)
» Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2022 (21/09/2022 10:31)
» Tỉnh Đồng Nai lấy ngày 10 tháng 10 là Ngày Chuyển đổi số hàng năm (21/09/2022 10:32)
» Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (21/09/2022 10:32)
» Liên hoan văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị năm 2022 (16/09/2022 16:14)
» Tổ chức Latter-day Saint Charities/Hoa Kỳ với các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (16/09/2022 16:14)
» Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc (15/09/2022 16:14)
» Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận thay thế bổ sung vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai năm 2022. (15/09/2022 16:14)
» Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (13/09/2022 14:24)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai