Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

​Ngày 14/9/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 9478/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nội dung công tác trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo kết quả thực hiện Kế hoạch số 13346/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 13108/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, mất cân bằng giới tính khi sinh…

2. Triển khai các hoạt động tại Kế hoạch số 7169/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó tập trung các hoạt động duy trì, nâng cao hiệu quả cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 đảm bảo hiệu quả và có sức lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của mọi tầng lớp nhân dân.

4. Triển khai các nội dung, dự án, hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2023 – 2025.

 

Thực hiện tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

5. Tiếp tục thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình 8 các cấp; tiến hành rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, địa phương; tổ chức kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới hoặc tại các doanh nghiệp, cở sở sản xuất, kinh doanh có nhiều lao động nữ; tập trung lựa chọn các đơn vị, địa phương có những bất cập liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; nơi có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thấp…; tăng cường hơn nữa việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương.

6. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tùy theo tình hình cân đối ngân sách hàng năm; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan để xây dựng Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng năm 2024 và các năm tiếp theo./.​​


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​