Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Tuyên truyền cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

​ Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024, Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (cuộc Điều tra) trên địa bàn 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số (DTTS) và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026-2030 và có căn cứ để Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng có đồng bào DTTS và miền núi.

Để góp phần tổ chức thành công cuộc Điều tra, ngày 10/6/2024, Ủy ban Dân tộc ban hành Văn bản số 958/UBDT-TT về việc tuyên truyền cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị Cơ quan công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, triển khai đẩy mạnh tuyên truyền cuộc Điều tra và Lễ ra quân, cụ thể như sau:

 Nội dung tuyên truyền cuộc Điều tra

 Tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa cuộc Điều tra; đối tượng, phạm vi, thời điểm, thời gian điều tra; những nội dung cơ bản của cuộc Điều tra; quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp, cung cấp thông tin với cơ quan thống kê, điều tra viên thống kê; quá trình tổ chức điều tra, thu thập thông tin ở cơ sở; Lễ ra quân, kết quả cuộc Điều tra; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc Điều tra….

Tuyên truyền Lễ ra quân

 Thời gian tổ chức: Sáng ngày 01/7/2024.

 Địa điểm tổ chức: Các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Hà Giang, Đắk Lắk và Sóc Trăng.

 Thời gian tuyên truyền: Trước, trong, sau Lễ ra quân và cuộc Điều tra.

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Cơ quan công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, triển khai thực hiện.

Kết quả điều tra thu thập thông tin về kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số sẽ là cơ sở để các tỉnh, thành phố hoạch định chính sách dân tộc cho giai đoạn 2026 – 2030.

Đính kèm Văn bản số 958/UBDT-TT ngày 10/6/2024 của Ủy ban Dân tộc./. [1]_958ubdttt_10062024signed.pdf


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​