Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tỉnh Đồng Nai ngày càng phát huy thế mạnh của mình và chủ động trong cuộc sống, nâng cao tri thức, quyền làm chủ kinh tế, từng bước được tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 18/11/2019 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14, phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 88 phê duyệt Đề án đã đảm bảo nhất quán quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Đồng thời, Đề án được kỳ vọng khi đi vào thực tế sẽ giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng đồng bào DTTS&MN; trong đó, phụ nữ DTTS được tạo điều kiện để tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển. Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, trong đó giao Hội LHPN các cấp chủ trì quản lý, chỉ đạo thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" là một trong mười dự án thành phần Chương trình. Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025. Mục tiêu của Dự án 8 là nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh các mục tiêu khác về giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào DTTS&MN, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN ưu tiên thúc đẩy mục tiêu về bình đẳng giới. Dự án tập trung vào các nội dung tuyên truyền, vận động; xây dựng và nhân rộng mô hình; tăng cường tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, thực hiện lồng ghép giới. Đây là lần đầu tiên, trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN có riêng một dự án thành phần về thúc đẩy bình đẳng giới. Dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới.

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2024. Ngày 21/5/2024, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật gắn với trình diễn phiên tòa giả định tại huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc với sự tham gia của hơn 700 cán bộ, hội viên phụ nữ tại các địa bàn triển khai Dự án 8. Đồng thời, tổ chức Hội nghị tập huấn kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tại thành phố Biên Hòa với sự tham gia của 75 chị là lãnh đạo Hội LHPN các huyện: Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất và Thành phố Long Khánh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; Chi hội trưởng phụ nữ vùng đồng bào DTTS&MN của các đơn vị. 

 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật gắn với trình diễn phiên tòa giả định

Tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật gắn với trình diễn phiên tòa giả định, các đại biểu đã được theo dõi đại điện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các thành viên Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh trình diễn một phiên tòa giả định xét xử một vụ án liên quan đến bạo lực gia đình. Sau phiên tòa giả định, Ban Tổ chức đã chia sẻ, tư vấn, giải đáp một số câu hỏi của cán bộ, hội viên, phụ nữ liên quan đến pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tính; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền một số kỹ năng giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em từ phát hiện vụ việc, lên tiếng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. 

Đối với Hội nghị tập huấn kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho cán bộ của Hội LHPN các cấp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Thị Quỳnh Như – UVBCH, Phó trưởng Ban Chính sách Luật pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi Hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chia sẻ các kiến thức về công tác giải quyết đơn thư, lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cán bộ của Hội LHPN các cấp. Ngoài ra, tại chương trình tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em tại địa phương. 

 

Hội nghị tập huấn kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc nhằm đảm bảo tiếng nói thực chất của phụ nữ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN.

Dự án 8 đã nâng cao nhận thức trong cộng đồng về giới và bình đẳng giới; thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao nhận thức về chăm sóc phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình mà nạn nhân là phụ nữ, trẻ em. Các đối tượng thụ hưởng từ dự án đều tham gia tích cực trong các hoạt động triển khai trên địa bàn và được sự đồng tình cao trong cộng đồng dân cư đối với việc triển khai dự án, góp phần vào việc triển khai thực hiện Chương trình, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; đồng bào DTTS luôn phát huy truyền thống xây dựng và đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát huy vai trò của người có uy tín, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​