Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020
Cập nhật 13/10/2021 14:17 Xem với cỡ chữ

​            Đồng Nai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn cần được sự quan tâm, hỗ trợ. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.


Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc

 tại buổi làm việc với Tỉnh ủy vào tháng 6 năm 2021

 Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho 637 hộ thiếu hoặc không có đất sản xuất và đất ở, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 999 hộ, đầu tư 339 mô hình phát triển sản xuất, tập huấn cho trên 1000 lượt người về chuyển giao kỹ thuật để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ vay vốn nâng cao sản xuất cho trên 6000 lượt hộ với tổng kinh phí thực hiện 141 tỷ đồng; Thực hiện Chương trình 135, tỉnh đã hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho 3.096 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, ấp và cộng đồng với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; Trong thực hiện công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014 – 2019, tỉnh đã hỗ trợ cho 294 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án khuyến nông, phát triển ngành nghề nông nghiệp, hỗ trợ 1.010 hộ tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí trên 9 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 5.535 lao động, đào tạo nghề cho trên 2500 lao động là người dân tộc thiểu số; cấp 373.907 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, tỉnh đã đào tạo 152.094 học sinh dân tộc thiểu số các cấp, xét tuyển 6.249 học sinh theo học tại các trường dân tộc nội trú; đào tạo văn hóa và học nghề cho 2.633 học viên tại Trường Cao đẳng Nghề số 8 - Bộ Quốc phòng. Hàng năm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy văn hóa và giáo dục truyền thống cho học sinh nhà trường, nâng cấp và sửa chữa đạt chuẩn quốc gia với kinh phí trên 134 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 11.584 lượt sinh viên với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng,... Từ năm 2014 đến nay, tỉnh cũng tổ chức được 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 3.400 lượt cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn và người có uy tín về các nội dung như bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền biển đảo Việt Nam, tập huấn kiến thức nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới,…


Tặng quà cho người có uy tín tại buổi Họp mặt đầu xuân năm 2021

  Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như tổ chức gặp mặt định kỳ hàng quý (gần 200 cuộc), đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh (trên 10 chuyến); tổ chức thăm hỏi người uy tín khi ốm đau, gia đình gặp thiên tai hoạn nạn; tặng quà trong các dịp lễ, tết, tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng và trao tặng trên 100 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người có uy tín tiêu biểu,… Đến nay, người có uy tín đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc. Trong những năm qua, người có uy tín đã vận động hàng tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vật chất cho các hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc duy trì các hoạt động tễ, Tết truyền thống; tích cực vận động, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới,… 

       
  
Biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai

Thực hiện kế hoạch chung của tỉnh, đến nay Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 37.400 lượt đồng bào DTTS tại 318 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh; tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người vùng đồng bào DTTS cho gần 100 người có uy tín, cán bộ công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền bình đẳng giới cho 6.518 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tại 59 điểm; Trang bị 21 tủ sách pháp luật nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS,...

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Đồng Nai quan tâm thực hiện. Định kỳ 02 năm/1 lần, “Ngày hội văn hóa thể thao các DTTS” đã được tổ chức ở tất cả các địa phương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như thi đấu các môn thể thao truyền thống, văn nghệ quần chúng, thi ẩm thực, trình diễn trang phục,... “Ngày hội văn hóa thể thao các DTTS” đã đi vào nề nếp, gắn kết vào trong tâm thức của đồng bào, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động của ngày hội không thể tổ chức trên phạm vi tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, việc triển khai các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nơi thờ tự được thực hiện theo đúng quy định. Các lễ hội truyền thống như lễ hội Chùa Ông, lễ Tả Tài Phán (dân tộc Hoa); lễ hội Sayangva (dân tộc Chơro); lễ hội Yang Bơnơm, Yang Koi của dân tộc Mạ; lễ Chol Chnam Thmay, Ooc-om-Bok của dân tộc Khmer… được phục dựng và tổ chức hàng năm, luôn được các cấp chính quyền và địa phương quan tâm tạo điều hiện thuận lợi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 15 nhà Văn hóa dân tộc, trang bị 16 bộ cồng, 15 bộ chiêng, 8 bộ trống, 3 bộ chập chạ, 2 bộ ngũ âm,… để phục vụ việc sinh hoạt trong các dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể nói, giai đoạn 2015 – 2020, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, đồng bộ với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đem lại những hiệu quả tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần quan trọng trong việc đưa tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp bền vững. Trong giai đoạn tiếp theo, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, cần tập trung vào các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là đối với cấp uỷ, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp về vị trí, nhiệm vụ công tác dân tộc; tiếp tục xây dựng chính sách đào tạo, sử dụng, quy hoạch cán bộ là người dân tộc thiểu số để tăng cường nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng đồng bào dân tộc; Tập trung các nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh; Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ và phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./.

Ngô Thị Luyến

CÁC TIN KHÁC
» Thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải đến thăm và chúc tết ban dân tộc tỉnh Đồng Nai (18/01/2022 10:57)
» Ủy ban Dân tộc thăm tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 10:59)
» Một số điều cần biết về ngân sách nhà nước và tầm quan trọng của quản lý ngân sách nhà nước (13/01/2022 09:55)
» Kết quả công tác lập hồ sơ điện tử tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 09:34)
» Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (11/01/2022 08:47)
» Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (20/12/2021 13:51)
» Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2021 (10/12/2021 11:24)
» Thông báo kết luận của bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả thực hiện một số chính sách tại Ban Dân tộc (23/11/2021 11:15)
» Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại và quét mã QR để vào nơi công sở, công cộng (18/11/2021 16:13)
» Công chức Ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh (16/11/2021 10:01)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập