Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" giai đoạn II (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Trên cơ sở Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" (gọi tắt Đề án 498) và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc.

​Triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024 của Uỷ ban dân tộc

Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023, của Uỷ ban dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 8960/UBND-KGVX về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024.

​ Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Theo đó, các chính sách khuyến khích cán bộ gồm các hình thức sau đây:

Bãi bỏ một số thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức

​Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số điểm mới trong quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức

Ngày 20/9/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Theo đó, Nghị định 71/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức như: - Sửa đổi nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ngày 28/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh (viết tắt là HĐND tỉnh) ban hành Công văn số 498/HĐND-VP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 13-14/7/2023.

Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

Ngày 20/7/2023, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc.

Bổ sung thêm nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​