Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động Đảng & Đoàn thể

Định hướng hoạt động Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc năm 2024

​Nhằm tạo sự chủ động, xuyên suốt trong các hoạt động của công đoàn năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đề ra kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan cũng như sự tham gia tích cực của đoàn viên vào các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động.

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc với 21 đoàn viên, thuộc loại hình công đoàn khối cơ quan Nhà nước chịu sự hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc luôn đạt Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2024 để tích cực tham gia các hoạt động công đoàn theo định hướng của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành Công đoàn đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBCC, nhân viên của Ban: Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 và triển khai nhiệm vụ đến đoàn viên công đoàn năm 2024. Tại hội nghị Công đoàn phối hợp với chính quyền quyết nghị để thống nhất các nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, công đoàn;phát động thi đua trong toàn thể cán bộ công chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Thường xuyên đề xuất với Thủ trưởng cơ quan các giải pháp thực hành tiết kiệm để nâng cao đời sống cho công chức, nhân viên cơ quan nhằm giúp đoàn viên công đoàn yên tâm công tác; bảo lãnh tín chấp cho công chức, nhân viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; tổ chức may đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, đẩy mạnh các hoạt động nữ công gắn với việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua :"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2023 - 2028.

 

BCH công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức HNCC, NLĐ hàng năm

Hai là, tập trung tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn đến cán bộ, đoàn viên, người lao động của Ban: Chú trọng công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (2020 – 2025) năm 2024. Tham mưu cấp ủy thực hiện sơ kết 03 năm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW " về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên công đoàn; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo";“Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực".

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Phát động đoàn thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2024. Ra sức vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động như:“Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Xây dựng người CBCCNV: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" để đưa vào đánh giá thi đua hàng năm.

Bốn là, Chú trọng tổ chức hoạt động nữ công: Chú trọng công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10 diễn ra gắn với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Tổ chức các hoạt động chăm lo nhân cho con đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tết trung thu gắn với phong trào học giỏi sống tốt. Phát động đoàn viên công đoàn tham gia công tác từ thiện xã hội, hiến máu tình nguyện do công đoàn cấp trên phát động. Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn với việc thực hiện tài chính công đoàn: Ban chấp hành công đoàn phân công một đồng chí BCH Công đoàn theo dõi việc thực hiện điều lệ công đoàn, củng cố hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Công tác tài chính công đoàn cũng được chú trọng thực hiện theo Hướng dẫn số 741/HD-CĐVC ngày 28/8/2020 của CĐVC tỉnh về việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Đồng Nai trong tình hình mới.

 

BCH Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tham gia cùng Cụm thi đua số 3  – Khối Công đoàn viên chức tỉnh với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

 

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tham gia các đợt giao lưu thể thao do Cụm thi đua số 3 phát động

Với việc định hướng hoạt động Công đoàn năm 2024, BCH Công đoàn triển khai nhiệm vụ đến đoàn viên công đoàn của cơ quan. Đồng thời, nhằm đảm bảo hoạt động của công đoàn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của đảng, BCH công đoàn thường xuyên báo cáo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đối với các nội dung liên quan đến việc tổ chức các hoạt động phong trào. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn viên chức tỉnh theo quy định./.Nguyễn Thị Hiên

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​