Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động Đảng & Đoàn thể

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

​           Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trên cơ sở Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã tổ chức quán triệt tới toàn thể CBCC cơ quan đồng thời lồng ghép triển khai thực hiện cuộc vận động thông qua các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả:

Đối với công tác tuyên truyền: cuộc vận động được gắn với các hoạt động tuyên truyền, thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc rèn luyện thành người công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn thể hiện ở tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm với công việc “làm hết việc, không làm hết giờ”, trong thực hiện “10 xây”, “10 chống”, và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự giác gương mẫu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác; việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn cơ quan. Gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”,  Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “ dân vận khéo” phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở… phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Công đoàn cơ quan đã chủ động tham gia với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn được học tập nâng cao trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện chính sách dân tộc cho đội ngũ công chức. Hiệu quả rõ nét từ Cuộc vận động đã khuyến khích, động viên cán bộ công chức không ngừng học tập, nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả. Hiện có 04 công chức có trình độ cao cấp chính trị, 01 công chức có trình độ cử nhân chính trị; có 17 công chức có trình độ học vấn từ đại học trở lên, trong đó 03 công chức có trình độ trên đại học. 


 
Tổ chức về nguồn tại Trung ương cục miền Nam cho đoàn viên công đoàn

Về Xây dựng người CBCCVC Trung thành”: Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc cùng với cấp uỷ Đảng, các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tổ chức các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại; tham gia các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức về nguồn nhân các ngày lễ lớn: Chiến khu D, Rừng Sác, Trung ương Cục miền Nam... Từ đó, củng cố niềm tin của đoàn viên công đoàn đối với Đảng, Bác Hồ, nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc tạo nên cho cán bộ, đảng viên ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống.


Tham gia Lễ hội cùng đồng bào dân tộc Chơ ro

Về xây dựng người CBCCVC “Trách nhiệm”: Với phương châm làm hết việc chứ không giờ” đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vể công tác dân tộc. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, sâu sát cơ sở, để hướng dẫn, giúp đỡ không gây phiền hà với nhân dân. Đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số với phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc” sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, đã góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Với tinh thần chủ động, CĐCS đã đưa nội dung cuộc vận động sát thực tiễn lao động, học tập, nghiên cứu tham mưu của đoàn viên công đoàn theo chức năng nhiệm vụ của ngành dân tộc. Ban Chấp hành CĐCS đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với các phòng chuyên môn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để có giải pháp cụ thể phù hợp.

Về xây dựng người CBCCVC “Liêm chính”: Mặc dù đời sống của đoàn viên công đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhưng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống, nhất là trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; 100% đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do các cấp, các ngành phát động. Đề nghị CĐVC tỉnh hỗ trợ xây 02 căn nhà tình thương, tín chấp cho cán bộ, đoàn viên vay vốn ngân hàng; ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, thiên tai, bão lụt và các hoạt động tình nghĩa khác. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn Ban còn tích cực tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân đối với địa phương; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nơi công sở và nơi cư trú.

Về xây dựng người CBCCVC “Sáng tạo”: Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong 05 năm qua đã có nhiều sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, sáng kiến khoa học được đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong cơ quan.

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CCVC “trung thành – trách nhiệm – liêm chính – sáng tạo” đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng của CBCC cơ quan; phấn đấu học tập, lao động sáng tạo, tận tụy với công việc,  qua đó, tạo hiệu quả rõ nét trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công việc./.

Nguyễn Cúc

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​