Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

​Triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024 của Uỷ ban dân tộc

Triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024 của Uỷ ban dân tộc
Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023, của Uỷ ban dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 8960/UBND-KGVX về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.
Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 555/BDT-NVDT để triển khai công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 của Ủy ban Dân tộc. Hướng dẫn của UBDT nhấn mạnh: 
Về mục đích, yêu cầu của Đại hội: tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của ĐBDTTS trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ĐBDTTS trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019-2024; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Từ cấp huyện đến cấp tỉnh cần được trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân; Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện các dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội.
Hướng dẫn cũng nêu rõ về tên gọi, chủ đề, nội dung của Đại hội; nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội các cấp. Theo đó, tại các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện sẽ tổ chức Đại hội 02 cấp: cấp huyện và tỉnh.
Về thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện tổ chức không quá 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6  năm 2024 với số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu, đại biểu mời không quá 1/3 số lượng đại biểu chính thức. Thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh không quá 02 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024 với số lượng đại biểu chính thức không quá 250 đại biểu, đại biểu mời không quá 1/3 số lượng đại biểu chính thức.
Cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện xây dựng kế hoạch, trình Trưởng ban chỉ đạo phân công các thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội cấp huyện.
Căn cứ các quy định của Hướng dẫn và điều kiện cụ thể của địa phương, chính quyền các cấp có thể hướng dẫn bổ sung cho phù hợp để việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp mình đạt kết quả cao./.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​