Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" giai đoạn II (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trên cơ sở Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" (gọi tắt Đề án 498) và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 03/02/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giai đoạn 2021 – 2023, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua các hoạt động của Đề án, đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền sâu rộng hơn về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép các vấn đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...; mỗi cá nhân, mỗi gia đình tự giác chấp hành và thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cũng thực hiện tốt chính sách, pháp luật. Chính vì vậy, trong tổng số người dân tộc thiểu số kết hôn giai đoạn 2021 – 2023 là 20.045 cặp đều đúng độ tuổi theo quy định của pháp luật. Điều này chứng tỏ trình độ dân trí và ý thức của người dân được nâng cao.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, từng đối tượng với những nội dung đồng bào dân tộc quan tâm nên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào các dân tộc, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. Qua đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại, những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, do vậy tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chấm dứt.

​ 

Thực hiện tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​