Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

​Triển khai thực hiện Nghị quyết khóa X kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

Trong 02 ngày (07-08/12/2023), HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2023. Nội dung chi tiết: Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 ban hành Quy định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 bãi bỏ Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024 của tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu; Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023 (đợt 2).

 (Đính kèm danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh)./.​


Hình: đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.


Ka’ Hòa

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​