Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Chỉ đạo điều hành

Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023

Chiều ngày 02/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị kết nối trực tuyến với 53 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban Dân tộc cùng đại diện Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 tỉnh Đồng Nai; Ban Dân vận Tỉnh ủy và toàn thể công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc cùng tham dự.

 

Ông Nguyễn Văn Khang- Trưởng Ban Dân tộc chủ trì điểm cầu Đồng Nai

Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2023 cho thấy, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc trong việc triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng DTTS&MN, trong đó có 136 chính sách dân tộc và các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của người dân vùng DTTS&MN năm 2023 ngày càng được ổn định, từng bước cải thiện nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng DTTS&MN vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và nhiều vấn đề bức xúc cần được tiếp tục giải quyết như: Kinh tế chậm phát triển so với tiềm năng và chưa bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn thiếu và yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao; chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi vẫn còn thấp. Hệ thống chính trị cơ sở một số nơi còn yếu, đặc biệt đội ngũ cán bộ chất lượng còn hạn chế, nhất là thiếu đội ngũ cán bộ người DTTS hoặc có nhưng việc đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn nhiều bất cập. Tỷ lệ và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong hệ thống cơ quan của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở chưa bảo đảm, phù hợp quy định và tỷ lệ dân số là người DTTS cũng như chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

 ​

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cũng như cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời cho biết sẽ cụ thể hóa vào kế hoạch chương trình công tác năm 2024 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu của cơ quan quản lý nhà nước về CTDT được tốt hơn năm 2024 và những năm tiếp theo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp, đồng hành, ủng hộ UBDT để có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng tới các nhiệm vụ như: tham mưu Chính phủ trình Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; sửa đổi Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; xây dựng Đề án đổi mới về mô hình và tổ chức hoạt động của cơ quan làm CTDT các cấp; Đề án đổi mới mô hình hoạt động của hệ thống trường chuyên biệt do Ủy ban Dân tộc quản lý; Đề án đổi mới mô hình hoạt động của hệ thống Trường Dân tộc Nội trú, Bán trú vùng DTTS&MN.

Theo đó, cơ quan công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai hiện cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025 tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện năm 2024./.


Ka’ Hòa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​