Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023, Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng riêng của Ban đồng thời đăng ký công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương và tỉnh tổ chức. Việc chọn cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được rà soát kỹ càng, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, lãnh đạo Ban cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công chức tham gia học tập, bồi dưỡng đầy đủ và đạt kết quả tốt nhất.

 

     Lớp Bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2023

Năm 2023, Ban Dân tộc có 01 công chức tham gia lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ Chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước và 01 công chức tham gia lớp đào tạo trình độ Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung; 16 lượt công chức được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm như: Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kỹ năng báo chí, thông tin đối ngoại; Bồi dưỡng kiến thức cho người phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại; Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật,… Lãnh đạo Ban cũng đã lồng ghép bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử cho 21 công chức, nhân viên nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, chuẩn mực ứng xử theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành.

​Thực hiện nội dung được giao tại điểm c, khoản 2, Mục II, Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 104/120 cán bộ, công chức tham mưu các lĩnh vực có liên quan đến công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã, Bí thư Chi bộ, trưởng ấp ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình bồi dưỡng do Học viện Dân tộc ban hành nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyên, cấp xã, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

​ 

 Hội nghị phổ cập kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp năm 2023

Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023, Ban Dân tộc còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác cho cán bộ làm công tác dân tộc các cấp và đội ngũ người có uy tín, cụ thể: Tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho 206  người có  uy  tín  được công nhận tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh; Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới cho 699 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, người làm công tác dân tộc, Bí thư ấp và Trưởng ấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội nghị phổ cập kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho 117 công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã.

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban trong quá trình triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng, Ban Dân tộc đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan và các địa phương trong việc rà soát, chọn cử cán bộ, công chức tham gia lớp học. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm của học viên khi tham gia học tập, bồi dưỡng cũng được nâng lên, học viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế của lớp học góp phần mang lại hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2023./.


Ngô Thị Luyến

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​