Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Chỉ đạo điều hành

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 09/01/2024, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị: Về phía Trung ương có ông Tào Việt Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc); Về phía cấp tỉnh: có ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Cao Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, phòng Dân tộc các huyện và thành phố cùng Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban.

 

Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Văn Khang phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Thổ Út – Phó trưởng Ban Dân tộc đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Ban Dân tộc đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tốt với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giải quyết những vấn đề phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách dân tộc đã được các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện kịp thời như: chính sách đối với người có uy tín; cấp phát báo, tạp chí; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; Chăm lo tết cho đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới; các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thăm, tặng quà tại lễ, tết của đồng bào dân tộc thiểu số; Các hoạt động tôn vinh như: Hội nghị biểu dương, khen thưởng 50 hộ gia đình DTTS tiêu biểu; biểu dương các điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS; và tổ chức đưa Đoàn đại biểu 05 người có uy tín tham gia “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023" tại Hà Nội; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lao động người dân tộc thiểu số di cư đến Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp". Đặc biệt là, tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị cơ quan công tác dân tộc cần nhìn nhận đánh giá lại những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua để rút kinh nghiệm và làm tiền đề cho năm tới. Trong đó cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan công tác dân tộc, các sở, ngành, địa phương đối với công tác dân tộc để tham mưu thực hiện chính sách dân tộc đảm bảo sự sáng tạo, hiệu quả; Tiếp tục chú trọng công tác nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thống kê số liệu điều tra 53 dân tộc thiểu số; Vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp trong bối cảnh toàn cầu hóa... Đặc biệt là kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc phải sát dân hơn nữa để có tham mưu, kiến nghị thiết thực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số; Làm tốt công tác dự báo tình hình và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS...quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra nhằm xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Theo đó đề nghị cơ quan công tác dân tộc tiếp tục đề cao trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2024./.


Ka' Hoà

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​