Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

10 sự kiện nổi bật trong công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2023

​Tổng kết Chương trình công tác dân tộc năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cùng Ban Dân tộc điểm lại 10 sự kiện nổi bật về công tác dân tộc diễn ra trong năm 2023.

Một là, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thăm, chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số vùng căn cứ cách mạng xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại buổi thăm và chúc tết, lãnh đạo Tỉnh đã trao 250 với tổng giá trị 125 triệu đồng. Đây là sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành nhân dịp tết Nguyên. Đồng thời, qua buổi họp mặt đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa chính quyền các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho bà con DTTS xã Phú Lý

Hai là, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố cấp 466.560.000 đồng cho 648 sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở tỉnh Đồng Nai đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

 

Công chức phòng Dân tộc cấp huyện phối hợp để cấp kinh phí hỗ trợ tết cho sinh viên

Ba là, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 12/5/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030 giai đoạn I: Từ năm 2023 đến năm 2025. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023. Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024, giai đoạn 2024 – 2026.

Bốn là, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh: Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 về công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2027. Theo đó, số lượng người có uy tín trên địa bàn tỉnh là 206 người.Thực hiện quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ban DÂn tộc đã hỗ trợ người có uy tín qua thẻ ATM số tiền: 1.977.600 đồng, cấp 64 thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc thực hiện đầy đủ chế độ thăm hỏi tết Nguyên Đán, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.  Định kỳ, tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín 6 tháng và năm nhằm thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS. Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đưa Đoàn đại biểu 5 người có uy tín tham gia “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023"; Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận đồng đồng bào thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững.

​ 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi dự và chỉ đạo tại Hội nghị họp mặt và khen thưởng người có uy tín năm 2023

 

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh chụp hình lưu niệm trong chuyến trao đổi, học tập kinh nghiệm năm 2023

Năm là, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác Phòng, chống khủng bố và nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng giúp vấn đề dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay; Luật Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Hội nghị nhận được sự quan tâm và tham dự đông đủ của đồng bào DTTS; Từ đó, góp phần vào sự thành công của đợt tuyên truyền tại cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer trên địa bàn tỉnh nói riêng. Năm 2023, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện 02 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer nói riêng gồm 31 Hội nghị với 4.196 lượt đồng bào dân tộc tham dự trên địa bàn các huyện/thành phố.

 

Báo cáo viên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chuyên đề tại Hội nghị tuyên truyền cho đồng bào Chăm, Hoa, Khmer năm 2023

Sáu là, Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Học viện Dân tộc, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức công tác dân tộc; tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, Hội nghị cập nhật kiến thức công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

- Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Dân tộc đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho 115 học viên thuộc đối tượng 4.

- Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BDT ngày 24/3/2023 về tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, người làm công tác dân tộc, Bí thư ấp và Trưởng ấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức 03 lớp với 618 đại biểu tham dự.

- Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BDT ngày 01/6/2023 về tổ chức Hội nghị phổ cập kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho 117 đại biểu.  

 

Báo cáo viên trình bày chuyên đề chuyển đổi số tại Hội nghị tập huấn về công nghệ thông tin năm 2023cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã

Bảy  là, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025". Năm 2023, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, UBND huyện Định Quán tiếp nhận và hoàn thành việc bàn giao 07 căn nhà hữu nghị do tổ chức LEDD/Pháp tài trợ cho các hộ dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với tổng vốn thực hiện: 745.360.000 đồng. Dự án đã hỗ trợ cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở có nhà ở để an tâm phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, ổn định cuộc sống.

 

Trao nhà hữu nghị cho các hộ gia đình từ nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ

Tám là, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Năm 2023, lần đầu tiên Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng  hộ gia đình DTTS tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6. Tại Hội nghị các địa phương lựa chọn, đề cử 50 hộ gia đình tiêu biêu điển hình là đồng bào dân tộc thiểu số vinh dự được tặng Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc. Trong đó, các hộ gia đình đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, giữ gìn văn hóa truyền thống tại địa phương nơi cư trú, trong nuôi dạy con cái.

 

TS. Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi về chủ đề gia đình nhân Hội nghị biểu dương hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số

Chín là, tham mưu UBND tỉnh Hội thảo “Lao động người dân tộc thiểu số di cư đến tỉnh Đồng Nai - thực trạng và giải pháp". Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta trên cơ sở thực hiện nguyên tắc: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển để hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Với sự tham gia của gần 90 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và địa phương, công chức làm công tác dân tộc các cấp. Tại Hội thảo co 21 tham luận được trình bày. Qua đó đã đánh giá thực trạng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự đốivới vấn đề lao động người dân tộc thiểu số di cư đến tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, chỉ ra những thách thức và thời cơ dưới góc nhìn khoa học để đưa ra các khuyến nghị nhằm nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với lao động người dân tộc thiểu số di cư đến tỉnh Đồng Nai.

 

Chủ trì hội thảo Ông Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chủ trì có GS.TS Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc, Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng ban Dân tộc tỉnh

Mười là, trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

- Ban Dân tộc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KHPH-HLHPN-BDT ngày 29/8/2023 về tổ chức Hội nghị đối thoại của Hội viên Hội phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại Huyện Định Quán. “Hội nghị đối thoại là dịp truyền thông chính sách về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số đến năm 2030, giai đoạn I: từ 2023 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng  Nai. Qua hoạt động đối thoại phát huy dân chủ của cán bộ, hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng và chínhsách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trong đó có chính sách dân tộc cho đối tượng là phụ nữ dân tộc thiểu số.

 

Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng ban Dân tộc trả lời ý kiến của đại biểu

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 14 chuyên đề, 03 tọa đàm và 02 phóng sự về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh phát trên kênh Đồng Nai 1. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cũng trong năm 2023, trong đợt ra quân làm công tác dân vận tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục nhận được sự quan, hỗ trợ từ Ban Trị sự Thất phủ Cổ Miếu, thành phố Biên Hòa với số lượng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) với kinh phí bằng tiền mặt là 50.000.000 đồng để trao tặng cho các hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn tại xã Thanh Sơn.

Có thể nói, có được kết quả nêu trên là do công tác công tác dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Đồng Nai, sự phối hợp của các sở, ban ngành và các địa phương. Từ đó, góp phần đảm bảo chính sách dân tộc đi vào cuộc sống, tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, đồng bào yên tâm lao động sản xuất, các giá trị bản sắc dân tộc ngày càng được bảo tồn và phát huy./.​


Nguyễn Thị Hiên

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​