Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng Đơn vị học tập năm 2024

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với xây dựng Đơn vị học tập góp phần xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 16/01/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 11//KH-BDT về đào tạo, bồi dưỡng công chức và xây dựng Đơn vị học tập năm 2024.

Với mục tiêu 100% công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 100% công chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch; 100% công chức đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm; có ít nhất 80% công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% công chức được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 tập trung vào 02 đối tượng sau:

Đối với công chức thuộc Ban Dân tộc: khuyến khích tạo điều kiện để công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo trình độ đại học, văn bằng 2, đào tạo sau đại học; cử công chức tham gia các lớp đào tạo trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban sẽ tổ chức lồng ghép tổ chức cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử cho toàn thể công chức, nhân viên thuộc Ban.

Đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp huyện, xã, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025; Tập huấn, bồi dưỡng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội; Tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tập huấn, sử dụng hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch, Lãnh đạo Ban giao các phòng chuyên môn thuộc Ban căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế cử công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; Công chức phải xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân và tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng./. (Đính kèm kế hoạch) ​1-KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC NĂM 2024 (1).pdf


Ngô Thị Luyến

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​