Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Phát động phong trào thi đua Ngành công tác dân tộc năm 2024

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Ngày 19/01/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 17/KH-BDT về phát động phong trào thi đua Ngành công tác dân tộc năm 2024.

Theo đó, Phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, công khai, dân chủ, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức nhằm làm cho phong trào thường xuyên, liên tục, sâu rộng, đều khắp, trở thành nếp sống, hành động đẹp thường xuyên, liên tục; Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức trực tiếp tham mưu; Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Phong trào thi đua năm 2024 tập trung thực hiện 02 nội dung chính như sau:

Một là, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, trong đó tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2024 về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc.

 

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" giai đoạn 2022 – 2030, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn II (2023 – 2025), Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" đến năm 2025, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2022- 2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do tỉnh phát động nhằm nỗ lực thúc đẩy hoàn thành, về đích sớm các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Phong trào thi đua năm 2024 được chia làm 02 đợt cao điểm: Đợt thi đua thứ nhất bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến kết ngày 30/6/2024 lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2024), Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Đợt thi đua thứ hai bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024, Kỷ niệm 78 năm Cách Mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2024), Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024).

Với nội dung nêu trên, Trưởng Ban Dân tộc đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan công tác dân tộc các cấp tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024./. (Kèm theo Kế hoạch) 1 - KH PHÁT ĐỘNG PTTĐ 2024.pdf


Ngô Thị Luyến

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​