Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

​Với mục đích phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhằm đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn ngừa, phát hiện âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-BDT về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tập trung vào các chuyên đề:

Một là, Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, tầm quan trọng của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, Nhận diện và nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn hiện nay; Nhận diện và nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ba là, Tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số một số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác khoán đất rừng, khoán rừng và nội dung quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án quản lý, sử dụng, phát triển bền vững diện tích đất giao khoán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Kế hoạch đề ra trong năm 2024, Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được tổ chức tại 18 điểm trên địa bàn UBND các huyện, thành phố, dự kiến với 2700 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tham dự.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra, Ban Dân tộc luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh nhằm đảm bảo kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị gồm Công An tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tuyên truyền pháp luật đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó góp phần đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn ngừa, phát hiện âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./.

Đăng tải kèm theo: Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 30/01/2024 của Ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.


Nguyễn Thị Phương

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​