Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

​ Một số điểm cần lưu ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Dân tộc

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc. Để thực hiện tốt, có hiệu quả và đạt chất lượng của mặt công tác này đòi hỏi mỗi công chức, người lao động của Ban hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ( BMNN). Bên cạnh đó, công chức, người lao động trong Ban cần lưu ý một số vấn đề sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt công chức, người lao động các quy định về bảo vệ BMNN, trọng tâm là Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày10/03/2020 của Bộ trưởng bộ công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết  định số 18/2021/QĐ-UBND ngày  18/5/2021  của  UBND  tỉnh  ban  hành  quy  chế  bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 4114/BCA-ANCTNB  ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ; ban hành Quy định bảo vệ BMNN để tổ chức thực hiện; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ BMNN để chủ động phát hiện và khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN.

Hai là: Xác định độ mật phải căn cứ vào danh mục BMNN của Ban và 35 danh mục BMNN thuộc các ngành, lĩnh vực được Chính phủ ban hành ( trong đó có Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc) để xác định BMNN và độ mật của BMNN. Trường hợp thông tin trong cùng một tài liệu, vật chứa BMNN thuộc danh mục BMNN có độ mật khác nhau thì xác định theo độ mật cao nhất.

Ba là: Không sử dụng thiết bị điện tử và máy tính kết nối internet để soạn thảo, lưu trữ, sao chép, in ấn tài liệu BMNN; không được lưu trữ BMNN vào máy tính cá nhân và thiết bị khác không an toàn. Trước khi chuyển mục đích sử dụng  máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu trữ, sao chép, in ấn tài liệu BMNN thì tài liệu BMNN trong máy phải được xóa vĩnh viễn, đảm bảo không khôi phục lại được.

Bốn là: Công chức soạn thảo văn bản mật phải xác định đúng mức độ mật của văn bản. Tại phần cuối mục “nơi nhận" phải thể hiện rõ: số lượng văn bản ( đóng dấu “ Bản số" ở góc bên trên cùng trang đầu của bản sao văn bản từ số 01 đến văn bản cuối cùng), tên người soạn thảo, xác định văn bản được phép hay không được phép sao chụp.

Năm là: Thẩm quyền cho phép sao, chụp BMNN

- Đồng chí Trưởng Ban không đượng phép sao, chụp BMNN chỉ mức độ tuyệt mật và được phép sao chụp BMNN chỉ mức độ tối mật và mật; đồng chí  Trưởng phòng thuộc Ban được phép sao chụp BMNN chỉ mức độ mật.

- Hình thức sao tài liệu BMNN gồm: Sao y ban chính, sao lục ( sao lại bản sao y) và trích sao. Phương tiện để sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN không được kết nối với mạng internet, Việc sao, chụp phải được ghi vào sổ quản lý sao chụp BMNN.

Sáu là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN như: chấp hành nghiêm túc việc tiếp nhận, thống kê, lưu giữ, bảo quản; việc vận chuyển, giao nhận; việc soạn thảo, in, sao, chụp văn bản tài liệu chứa BMNN (nghiêm cấm việc soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa thông tin, tài liệu chứa BMNN trên các thiết bị có kết nối mạng Internet).

Hàng năm cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác bảo vệ BMNN nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN trong thực hiện nhiệm vụ./.


(Cuốn sách Luật bảo vệ BMNN trong đó có 32 danh mục BMNN trong các lĩnh vực được Chính phủ ban hành)


Dương Thanh

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​