Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

​ Triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ mồ côi vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 29/01/2024, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBDT về Triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ mồ côi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2030.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Góp phần cải thiện và tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ thực hiện:

Một là: tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Cơ quan công tác dân tộc các địa phương tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ giưã các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai là: đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

Ba là: tuyên truyền trên báo, tạp chí, Cổng TTĐT, sóng phát thanh truyền hình Trung ương, địa phương giới thiệu trẻ em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển về cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung về các cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, nhận con nuôi.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần nâng cao trách nhiệm của xã hội về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi vùng đồng bào dận tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện.

Đính kèm Kế hoạch số 160/KH-UBDT ngày 29/01/2024 của Ủy ban Dân tộc./. KH. 160. UBDT.pdf


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​