Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

​ Kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác dân tộc trên Báo Đồng Nai năm 2024

Với mục đích tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Đồng Nai. Ngày 07 tháng 3 năm 2024, Ban Dân tộc và Báo Đồng Nai ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác dân tộc trên Báo Đồng Nai năm 2024.

Nội dung tuyên truyền về công tác dân tộc trên Báo Đồng Nai tập trung vào các vấn đề:

Một là, tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2024).

Hai là, kết quả thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ba là, tuyên truyền về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chính sách về văn hóa, y tế, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu cách làm hay, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến và gương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 - 2025 nhằm làm tốt công tác nêu gương trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bốn là, tuyên truyền về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Đồng Nai ban hành để phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh cũng như đóng góp quan trọng của tấm gương điển hình, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Năm là, tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động trước trong và kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu góp phần vào việc thực hiện quyết tâm thư giữa các kỳ Đại hội. Từ đó để giáo dục truyền thống, yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Sáu là, tuyên truyền tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn I: từ  2023 – 2025 gắn với các mục tiêu trọng tâm mà Chương trình đã đề ra: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo đều có nhà ở ổn định, kiên cố và bán kiên cố; sản xuất bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ. Trình độ dân trí được nâng cao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Tuyên truyền về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra giám sát và kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động và kết quả Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ V năm 2024.

Tám là, tuyên truyền các ngày lễ tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; các hoạt động nhằm phục dựng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

Theo Kế hoạch, dự kiến phát hành 22 kỳ, mỗi tháng 02 kỳ từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2024.

Với mục tiêu tạo sự đồng thuận nhằm tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan định hướng các nội dung phối hợp công tác giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Đính kèm Kế hoạch số 66/KHPH-BDT-BĐN ngày 07/3/2024 của Ban Dân tộc và Báo Đồng Nai./.

KH. 66. BDT. BĐN.pdf


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​