Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp

​Thời gian qua trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp, ngày 04/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tiếp tục tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó Chỉ thị nêu rõ những nguyên nhân, hạn chế dẫn đến tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; Trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính chưa cao; Công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự hiệu quả; Việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành, giữa các phần mền còn chưa hoàn chỉnh; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính chưa kịp thời, việc xử lý các trường hợp thực hiện chậm chưa đúng quy định.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hàn chế nêu trên, Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Rà soát quán triệt, triển khai thực chất hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đối với kết quả và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường nhân sự, cơ sở vật chất, điều chỉnh các quy định để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định.

Chấn chỉnh, quán triệt lại trách nhiệm công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chỉ đạo của cấp trên nhất là trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chấn chỉnh trách nhiệm công vụ trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ phải được sử dụng để đáh giá công vụ, chỉ số cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ./.


Võ Thị Đức

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​