Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan công tác dân tộc

​Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cơ quan công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua sáng tạo, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Ban Dân tộc luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp với các đơn vị, địa phương, đặc biệt là sự hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ phận phụ trách công tác thi đua – khen thưởng (Văn phòng Ban) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban cũng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, bám sát danh mục và quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Tích cực ứng dụng dịch vụ công trực tuyến khi trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng góp phần tiết kiệm về thời gian trong thực hiện giải quyết hồ sơ thi đua – khen thưởng.

​​ 

Đồng chí Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban Dân tộc trao danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc" trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho tập thể Văn phòng Ban

Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện thường xuyên với nội dung rõ ràng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân trong cơ quan công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và được coi là một trong những nội dung quan trọng trong các phong trào thi đua. Hàng năm, Ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn và tổ chức biểu dương những điển hình tiêu biểu là tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, nỗ lực vươn lên trong công tác, học tập, sản xuất, kinh doanh như Lễ biểu dương khen thưởng người có uy tín và hộ sản xuất kinh doanh giỏi (2016), Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất giỏi, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (2018), Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (2022), Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu (2022), Hội nghị biểu dương khen thưởng gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023,…Ban Dân tộc cũng phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các tin, bài trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc hoặc thông qua hội nghị, họp mặt cuối năm, kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân tộc,…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban Dân tộc trao tặng Giấy khen cho đại diện các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2023

Trong công tác khen thưởng, Ban đã chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, người lao động trực tiếp Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng đều có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có tác dụng nhân rộng và nêu gương, cổ vũ phong trào thi đua. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, trong phong trào thi đua yêu nước Ban Dân tộc đã tặng giấy khen cho 86 công chức và 22 tập thể. Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc" cho 06 tập thể, “ Tập thể lao động xuất sắc" cho 04 tập thể, “ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho 02 cá nhân, tặng Bằng khen cho 11 cá nhân, 02 tập thể. Trong các phong trào thi đua chuyên đề, Ban Dân tộc đã tặng giấy khen cho 455 cá nhân và tập thể, tham mưu UBND tỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 01 cá nhân, đề nghị Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân  tộc" cho 97 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 392 cá nhân và 192 tập thể.

 

Ông Vòng Nhì Sập - Người có uy tín thành phố Long Khánh được tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2024

Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới Ban Dân tộc tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt trong tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và của từng công chức, người lao động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khen thưởng đúng người đúng việc, đúng thành tích, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng thành tích, tránh hình thức. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công chức, người lao trực tiếp tham mưu, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, gương người tốt, việc tốt; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.


Ngô Thị Luyến

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​