Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

​Ngày 22/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4339/UBND-THNC về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong đó, qua công tác thanh tra chuyên đề diện rộng “việc chấp các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT)" tại một số địa phương, cơ quan vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT như:

Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra vận động thu hồi, xử lý vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT chưa thường xuyên kiểm tra đối với cấp dưới, chậm kiện toàn Ban Chỉ đạo; UBND cấp xã ban hành văn bản triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các văn bản của UBND cấp trên chưa đầy đủ, kịp thời.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT còn hạn chế về hình thức và phương pháp, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chưa sát với đối tượng dân cư sinh sống trên địa bàn.

Một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí được kho, nơi cất giữ, bảo quản VK, VLN, CCHT bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc các điều kiện theo tiêu chuẩn kho, nơi cất giữ.

Công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của một số đơn vị còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân ở đơn vị, địa phương của mình để nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT phải tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; không để xảy ra mất, cháy nổ hoặc sử dụng VK, VLN, CCHT không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

 Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT thì người đứng đầu cơ quaan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 (Đính kèm Văn bản số 4339/UBND-THNC ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh)12.1 22024cv4339.pdf


Ka’ Hòa

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​