Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số điểm mới về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024. Tham gia và chủ trì Hội nghị có ông Võ Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Hoàng Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ đất đai, Bộ Tài Nguyên & Môi trường và có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể; đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các Ban thuộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Lãnh đạo của các Công ty nhà nước; Công ty trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Hiệp hội bất động sản Đồng Nai; Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai; cùng một số tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản; các chủ đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh; các cơ quan Báo, Đài tỉnh Đồng Nai dự họp và đưa tin Hội nghị.

 

Hình ảnh: Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ đất đai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024, cụ thể như sau:

Một là, sự cần thiết ban hành Luật Đất đai năm 2024 (những cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý để ban hành Luật). Trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả đạt được từ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tổng kết Luật Đất đai năm 2013 và việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, đã đưa ra 05 quan điểm, 03 mục tiêu tổng quát, 06 mục tiêu cụ thể, 06 nhóm giải pháp và 08 chính sách lớn trong hoàn thiện thể, chế, chính sách, pháp luật về đất đai và tổ chức thực thi rất quan trọng để hoàn thiện chính sách đất đai, pháp luật đất đai.

Hai là, giới thiệu về những quan điểm xây dựng Luật Đất đai năm 2024. Luật Đất đai năm 2024 được xây dựng dựa trên 06 quan điểm chính như: Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; đảm bảo tính kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai, tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai; hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý đất đai dựa trên hệ thống thôn tin, dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, phục vụ đa mục tiêu kết nối từ Trung ương đến địa phương, quản lý biến động đến từng thửa đất.

Ba là, những điểm mới và quan trọng của Luật Đất đai năm 2024. Luật Đất đai năm 2024 được ban hành với 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều (trong đó gộp 13 điều, tách 4 điều) của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Luật Đất đai năm 2024, đã quy định một số điểm mới về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) (quy định tại các Điều 16, Điều 48, Điều 66, Điều 67, Điều 79, Điều 112, Điều 114, Điều 118, Điều 124, Điều 157, Điều 181), cụ thể: Quy định trách nhiệm bảo đảm đất sinh hoạt cho cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của từng vùng, miền; quy định giao đất ở, đất sản xuất cho cá nhân là hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, giao đất ở, đất nông nghiệp trong hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất phi nông nghiệp, đất sản xuất; quy định giao đất ở, giao đất, cho thuê đất sản xuất lần 2 cho đồng bào dân tộc thiểu số không còn đất hoặc thiếu đất sản xuất, trong đó quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định điều kiện thực hiện quyền khi đồng dân tộc thiểu số được giao đất lần 2, được để thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế, được thế chấp tại ngân hàng chính sách.

Ngoài ra, Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định mới về trách nhiệm thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số đối với từng cấp, cụ thể: HĐND cấp tỉnh quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; UBND cấp tỉnh quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất lần 2 đối với đồng bào DTTS; giao trách nhiệm UBND cấp xã rà soát, báo cáo UBND cấp huyện về các trường hợp không còn, thiếu hoặc không có đất để giao đất, cho thuê đất theo quy định, các trường hợp vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định mà không còn nhu cầu sử dụng đất mà phải thu hồi đất để tiếp tục thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Để giúp các đại biểu tham dự Hội nghị làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, tại phần thảo luận Hội nghị, đại diện Vụ đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã trực tiếp trả lời các câu hỏi liên quan đến Luật Đất đai năm 2024 như việc phê duyệt quy hoạch đất đai sau khi Luật có hiệu lực thi hành; miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất; hiệu lực thông báo thu hồi đất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được phân quyền theo Luật; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý đất đai; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.   

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày./.

File đính kèm: Luật Đất đai năm 2024 luat-dat-dai-2024.pdf


Nguyễn Thị Phương

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​