Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Ban Dân tộc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" năm 2024

​Ngày 05 tháng 4 năm 2024,  Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-BDT về triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh năm 2024 với các nội dung chính như:

Một là, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh năm 2024 dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban Dân tộc, bám sát các nội dung phương án và tình hình thực tế tiếp cận pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai. Kế hoạch triển khai cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung, hình thức triển khai sẽ được cụ thể hóa, triển khai lồng ghép trong các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền luật Bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ban Dân tộc phối hợp xây dựng chương trình phối hợp: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; trên chuyên trang của Báo Đồng Nai.

Hai là, thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Thực hiện tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân bằng các hình thức phù hợp đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; Truyền thông chính sách đến cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025; Quyết định thực hiện chính sách đối với người có uy tín; Quyết định sửa đổi bổ sung cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban Dân tộc; Tiếp tục rà soát, cập nhật các dữ liệu văn bản, hình ảnh liên quan đến chính sách dân tộc trên hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai https://csdldantoc.dongnai.gov.vn và trang tin điện tử của Ban Dân tộc https://bdt.dongnai.gov.vn nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhân dân về chính sách dân tộc.

 

Ba là, thực hiện Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Do đó, Ban Dân tộc thực hiện ban hành Thông cáo báo chí về nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh do Ban Dân tộc chủ trì soạn thảo; đăng Thông cáo báo chí lên Trang thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời gửi các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Ban Dân tộc sẽ thực hiện lồng ghép vào chương trình công tác năm 2024 của cơ quan; cụ thể hóa vào các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 từ đó góp phần tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật./.​
File đính kèm:

1. Kế hoạch số 91/KH-BDT ngày 05/4/2024 của Ban Dân tộc. ​91_kehoachtrienkhaithuchienkehoach106cuaubndtinhnam2024signedsignedsigned.pdf

2. Mẫu văn bản Thông cáo báo chí. mauthongcaobaochi.docx


Nguyễn Thị Phương

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​