Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào dân tộc Khmer
Cập nhật 22/09/2017 13:35 Xem với cỡ chữ

​       Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8086/KH-UBND về thực hiện công tác đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021

Với mục đích thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ làm công tác dân tộc và chính quyền cơ sở về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với chính sách dân tộc nói chung và chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Trên địa bàn tỉnh đồng bào dân tộc Khmer hiện có 1.633 hộ với 6.255 khẩu, chiếm 3% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 0,2% dân số toàn tỉnh, sinh sống rãi rác trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Một số ít đồng bào dân tộc Khmer sống thành làng như: Ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán có 70 hộ với 309 khẩu; ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ có 35 hộ với 116 khẩu; ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc có 35 hộ với 175 nhân khẩu….Những năm gần đây có khoảng 190 hộ với trên 860 khẩu đang sống tạm trú tại địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.

 Hiện nay, tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh là 9.616 hộ, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 1.282 hộ (hộ nghèo dân tộc Khmer có 49 hộ, chiếm 0,69% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và 2,48% tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số).

Đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu di cư từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ và một số ít từ Campuchia đến định cư lâu dài, chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, số ít hộ buôn bán nhỏ và làm công nhân trong các công ty trên địa bàn tỉnh. Đối với số hộ mới di cư đến phần lớn thiếu đất sản xuất do vậy nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê, làm mướn. Những năm gần đây được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng bằng các chính sách hỗ trợ được thực hiện có hiệu quả, đời sống của bà con từng bước được cải thiện góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Về tín ngưỡng, đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Nam Tông, sinh hoạt tín ngưỡng gắn liền với chùa trên địa bàn cư trú.

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và Kế hoạch số 7780/KH-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về thực hiện công tác đối với đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 đã đạt được một số kết quả nhất định về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... Tuy nhiên, trong đồng bào Khmer vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số hộ, cận nghèo vẫn còn dưới 100 hộ. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, thiếu đất sản xuất và thiếu việc làm. Số hộ còn khó khăn về nhà ở: 25 hộ, số hộ chưa được dùng nước sạch hợp vệ sinh: 27 hộ.

Tại huyện Thống Nhất có khoảng 190 hộ với trên 860 khẩu đang sống tạm trú tại địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất bằng việc làm thuê. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường bỏ học ở các cấp còn cao. Năm học 2016 - 2017 số học sinh bỏ học ở các cấp học là 87 em. Trong đó mẫu giáo có 09 em; tiểu học có 13 em; trung học cơ sở 32 em; trung học phổ thông 33 em.

Từ những hạn chế nêu trên, Kế hoạch của UBND tỉnh tập trung vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể:

Một là, về kinh tế - xã hội:

- Kết hợp các nguồn lực, lồng ghép các dự án, chương trình đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết các khó khăn còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

            - Có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc Khmer; tạo việc làm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ kết hợp với vận động của các cơ quan, đoàn thể tỉnh để giải quyết số hộ còn khó khăn về nhà ở, nhà vệ sinh trong đồng bào dân tộc Khmer.

- Hỗ trợ tạo điều kiện trong công tác khuyến nông, hỗ trợ con giống đối với số hộ có nhu cầu chăn nuôi bò, dê và các hộ có nhu cầu vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề hợp lý tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Phấn đấu giai đoạn 2017 - 2021 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer.

Hai là, về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế và dạy nghề

            - Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích học sinh đi học, xóa bỏ tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học. Phấn đấu tỷ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi đạt 100%, trình độ THPT hoặc tương đương đạt trên 70%.

- Có phương án hỗ trợ để mở và duy trì 02 lớp học tiếng nói, chữ viết tại chùa Hoa Sơn (thị xã Long Khánh) và chùa Thái Hòa (huyện Định Quán). Xét tuyển con em đồng bào dân tộc Khmer vào học tại Trường Dân tộc Nội trú Điểu Xiểng, Trường Nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, Trường Dân tộc nội trú tỉnh và tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 8. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho một số em có nhu cầu học sư phạm tiếng Khmer tại Cần Thơ để tạo nguồn giáo viên cho vùng đồng bào dân tộc Khmer và lớp dạy tiếng nói, chữ viết tại 02 chùa nói trên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồng bào dân tộc Khmer gắn thực hiện lồng ghép đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; phát triển ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào.

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, thăm hỏi, động viên đối với các lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện để đồng bào Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.

- Tổ chức lớp dạy nhạc cụ truyền thống (ngũ âm) cho con em đồng bào dân tộc Khmer tại 02 chùa trên địa bàn tỉnh.

            - Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; vận động đồng bào tham gia mua bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh dịch và tệ nạn xã hội.

Ba là, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng công an đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer.

- Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer về Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Phòng chống Ma túy, Luật Đất đai,…

Bốn là, về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, đảm bảo những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có người có uy tín.

- Quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và hội viên trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Quan tâm phát triển đoàn viên là đồng bào dân tộc Khmer tại các khu công nghiệp.

Song song với nhóm nhiệm vụ đã đề ra, kế hoạch tập trung vào các giải pháp thực hiện, cụ thể:

Một là, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tập trung các nguồn lực kết hợp, lồng ghép các dự án, chương trình đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết dứt điểm các khó khăn còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, cụ thể:

- Đối với việc phát triển kỹ thuật hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer thực hiện lồng ghép với Chương trình Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao của địa phương.

- Đối với việc hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ hộ chưa có nhà vệ sinh: Các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện chủ động rà soát, có phương án hỗ trợ giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà ở, nhà vệ sinh.

- Đối với các hộ có nhu cầu hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, vay vốn phát triển sản xuất, các cấp, các ngành phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương thực hiện tốt chính sách vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

- Đối với việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc Khmer gắn thực hiện lồng ghép với đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nghề và làng nghề truyền thống vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh tên chương trình, chính sách, đề án, dự án tại phần Phụ lục danh mục các nhóm nhiệm vụ thuộc Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Ba là, tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Bốn là, đẩy mạnh phổ cập giáo dục các cấp; cử tuyển một số con em đồng bào dân tộc Khmer đi học tại Cần Thơ, thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. Xây dựng chính sách hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu học tiếng nói, chữ viết cho con em đồng bào dân tộc Khmer.

Năm là, phát huy tốt vai trò của người có uy tín là đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương để vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện để thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc Khmer tiếp cận kiến thức pháp luật, từ đó khắc phục được tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, sử dụng chất ma túy, nhất là tình trạng ly hôn để đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer. Thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền.

Bảy là, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer giao lưu với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ những tập quán, thói quen lạc hậu còn tồn tại.

Để thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Kế hoạch, UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành có liên quan, địa phương chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch./.

                                                                                      Hiên Nguyễn​

CÁC TIN KHÁC
» Khối thi đua 3 tổ chức hoạt động về nguồn và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương bình liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2018) (26/07/2018 08:16)
» Thanh tra Ban Dân tộc dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 (11/07/2018 13:47)
» Sơ kết phong trào thi đua yêu nước khối thi đua 3 – Khối hành chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018. (15/06/2018 14:32)
» THÔNG BÁO V/v tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học (2018-2019) tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh (10/05/2018 15:10)
» Kế hoạch mở lớp buồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (10/05/2018 14:28)
» Trao Cờ Thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. (24/04/2018 10:26)
» Xuân Lộc tổ chức thăm, chúc tết già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tết Mậu Tuất 2018 (23/03/2018 15:05)
» Tặng quà Tết cho hộ đồng bào nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (06/02/2018 10:49)
» Trao quà tết cho người nghèo (06/02/2018 10:49)
» Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (06/02/2018 10:05)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai