Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong vùng đồng bào DTTD giai đoạn 2017-2020
Cập nhật 16/08/2017 09:20 Xem với cỡ chữ

​         Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của đất nước công tác thi đua khen thưởng cũng đóng vai trò quan trọng. Ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đã nhấn mạnh vị trí vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. “Thi đua Khen thưởng đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh”.

Đối với công tác dân tộc, phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ công chức làm công tác dân tộc cũng như đồng bào dân tộc thiểu số. Nó đã tác động tích cực, cổ vũ, động viên phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm ngành công tác dân tộc góp phần vào sự  phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng và nhân dân toàn tỉnh nói chung.

Công tác thi đua khen thưởng đã được cấp ủy, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt nhất là chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ công chức về vị trí vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã tổ chức phát động trong cán bộ công chức đặc biệt là trong đồng bào DTTS tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, người có uy tín tiêu biểu, toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Công tác thi đua khen thưởng thực sự tạo động lực để thúc đẩy sức lao động tự nguyện sáng tạo của mỗi cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều gương điển hình, nhiều nhân tố mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau (trong lao động sản xuất, học tập…) với nhiều hoàn cảnh, độ tuổi, dân tộc khác nhau. Năm 2016 UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 người có uy tín, 89 hộ sẩn xuất kinh doanh, 41 sinh viên dân tộc thiểu số. Để đạt được kết quả đó là cả một quá trình phấn đấu của mỗi cá nhân và cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới.


Đồng Chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chỉ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu của năm

Đồng chí Điểu Bảo – Trưởng Ban Dân tộc trao Bằng khen cho các Hộ DTTS sản xuất kinh doanh giỏi

Ngoài những gương điển hình nhân tố được phát hiện và biểu dương tại các hội nghị còn có rất nhiều những tấm gương đang ngày đêm cống hiến đó là những bông hoa tô thắm quê hương đất nước.

Để phát huy những thành quả đạt được của công tác dân tộc trong những năm qua. Trong thời gian tới cần chủ động phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng gắn với nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò tốt vai trò của người có uy tín trong công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; triển khai thực hiện phong trào toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực hiện quả để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước./.                    

Thảo ​Quyên​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai