Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Lãnh đạo Ban Dân tộc ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Cập nhật 18/11/2019 16:34 Xem với cỡ chữ

​          Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BDT ngày 12/11/2019 về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã Lãnh đạo Ban phê duyệt gồm có các nhiệm vụ chính như sau:

Về công tác thanh tra, gồm có 02 nội dung (thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành). Cụ thể: Về kiểm tra hành chính, Ban Dân tộc sẽ tự kiểm tra việc các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đối với các phòng chuyên môn thuộc Ban. Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành sẽ tập trung vào kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc như: Kiểm tra quy trình bầu chọn người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhân người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín; Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đắc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; việc thực hiện Chương trình 135 nguồn vốn năm 2017, 2018; công tác quản lý, sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện; kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020; việc thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Chăm, Hoa, Khmer. Ngoài ra Ban Dân tộc cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số năm học 2019 - 2020 tại Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; Phổ thông Dân tộc Nội trú Điểu Xiểng.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ban Dân tộc tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phân đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%; kiểm tra, rà soát và phối hợp cùng các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tinh thần chỉ đạo của UBDN tỉnh Đồng Nai; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ ngành thanh tra; kịp thời tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2020; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; kịp thời tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; chống lãng phí; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; chế độ, tiêu chuẩn định mức của cơ quan năm 2020 và kiểm tra các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Trong năm 2020, ngoài thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt trên, Ban Dân tộc còn thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch khác như: Chương trình công tác dân tộc; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021;...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-BDT ngày 12/11/2019 về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn Lãnh đạo, công chức, nhân viên Ban Dân tộc quyết tâm thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả về các nhiệm vụ đã đề ra./.

Nguyễn Thị Phương​

CÁC TIN KHÁC
» Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đến làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (14/01/2020 14:57)
» Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai học tập kinh nghiệm tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (06/01/2020 14:11)
» Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (06/01/2020 13:49)
» Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số 5 – Ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai (25/12/2019 09:28)
» Vai trò người có uy tín trong công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua (25/12/2019 09:17)
» Môi trường trao truyền tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (19/12/2019 08:18)
» Công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (30/12/2019 09:22)
» Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (01/12/2019 16:33)
» Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (28/11/2019 14:38)
» Một số điểm mới về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (27/11/2019 16:26)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai