Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 13/10/2021 10:29 Xem với cỡ chữ

​          Thực hiện Chương trình 02/CTr-BDT ngày 06/01/2021 về công tác dân tộc năm 2021 và dự toán ngân sách đã được phân bổ theo Quyết định số 584/QĐ-STC ngày 10/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Ngay từ đầu năm 2021, nhằm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Dân tộc thực hiện công tác triển khai, phân bổ, công khai dự toán  theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Để chủ động thực hiện dự toán ngân sách được giao, tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, Ban Dân tộc công khai lấy ý kiến tập thể, thống nhất xây dựng và ban hành Quyết định số 12/QĐ-BDT ngày 04/02/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Ban Dân tộc năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-BDT ngày 30/3/2021 về thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nhằm kiểm soát và thực hiện các nội dung chi theo đúng quy định của pháp luật. Tại Hội nghị còn thống nhất thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí ngân sách như: 100% công chức, nhân viên tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng; không sử dụng điện thoại cố định cho mục đích cá nhân; lồng ghép các nhiệm vụ có tính tương đồng nhằm tiết kiệm kinh phí từ khâu lập dự trù đến khâu tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch năm 2021. Từ đó, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Thanh tra Ban xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra việc thực hiện lập, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước định kỳ theo quy định pháp luật hiện hành.

Công khai dự toán được thực hiện cụ thể: Quyết định số 59/QĐ-BDT ngày 15/12/2020; Phân bổ dự toán cho các phòng chuyên môn theo Quyết định số 60/QĐ-BDT ngày 15/12/2020; Thực hiện công khai nguồn kinh phí thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm, thực hiện công khai đấu thầu mua sắm tài sản, dịch vụ công trên hệ thống Website Ban Dân tộc. Công tác công khai dự toán được cập nhật thường xuyên đã góp phần nâng cao hiệu quả và hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về bình đẳng giới; công tác đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 711/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ... còn chậm tổ chức thực hiện theo Kế hoạch.  Ban Dân tộc chú trọng đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiết kiệm chi ngân sách để góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2021:

Một là, đối với các khoản chi thường xuyên, Ban Dân tộc đã thực hiện chi 1.999.015.713 đồng, đạt  khoảng 70% so với dự toán năm 2021. Trong đó, gồm các khoản chi lương và các khoản phụ cấp kèm theo lương, chi hoạt động, chi tăng thu nhập từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021.

Hai là, đối với chi không thường xuyên: Ban Dân tộc đã thực hiện chi 1549.243.118, đạt 15% dự toán được giao, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan như:

- Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BDT ngày 24/02/2021 về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

- Cấp báo Dân tộc Phát triển và Báo Đồng Nai cho 208 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện di dời trang thiết bị cơ quan đến trụ sở làm việc mới.

- Thực hiện khen thưởng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành công tác dân tộc.

- Tham gia hội thao tại Vũng Tàu nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành công tác dân tộc.

- Thăm bệnh, viếng đám tang người có uy tín và thân nhân người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.

- Thực hiện chi lương và các khoản thanh toán cho Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

- Thực hiện hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai cho 693 sinh viên tại UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho 22 công chức, người lao động đang làm việc tại BanDân tộc.

- Thăm hỏi hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho 208 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

Ba là, thực hiện chủ trương, biện pháp tiết kiệm của tỉnh, Ban Dân tộc nộp lại dự toán ngân sách nhà nước theo Thông báo của Sở Tài chính với số tiền 531.633.000 đồng và kinh phí thực hiện tiết kiệm chi không thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP là 1.421.700.000 đồng.

Để tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác tài chính 03 tháng cuối năm 2021, Ban Dân tộc tiếp tục tập trung thực hiện các các nhiệm vụ chính trị của Ban. Trong đó, tập trung thực hiện và giải ngân các Chương trình, Kế hoạch tại Ban, như:

- Nâng cấp mở rộng các chức năng trên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2.

- Thực hiện kế hoạch Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.

- Phối hợp với Đài phát thanh –Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên đề của chuyên mục tiếng dân tộc thiểu số phát sóng trên Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

- Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2025” năm 2021...

Tập thể công chức Ban Dân tộc tiếp tục chủ động, triển khai, quyết tâm với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2021 theo dự toán ngân sách đã được phê duyệt. Từ đó, tạo tiền đề cho việc xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh./.    

Trần Thị Thu Lan​

CÁC TIN KHÁC
» Thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải đến thăm và chúc tết ban dân tộc tỉnh Đồng Nai (18/01/2022 10:57)
» Ủy ban Dân tộc thăm tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 10:59)
» Một số điều cần biết về ngân sách nhà nước và tầm quan trọng của quản lý ngân sách nhà nước (13/01/2022 09:55)
» Kết quả công tác lập hồ sơ điện tử tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (13/01/2022 09:34)
» Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (11/01/2022 08:47)
» Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (20/12/2021 13:51)
» Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2021 (10/12/2021 11:24)
» Thông báo kết luận của bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả thực hiện một số chính sách tại Ban Dân tộc (23/11/2021 11:15)
» Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại và quét mã QR để vào nơi công sở, công cộng (18/11/2021 16:13)
» Công chức Ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh (16/11/2021 10:01)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập