Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
Cập nhật 20/12/2021 13:51 Xem với cỡ chữ

​             Ngày 15/12/2021 UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

  Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Cao Tiến Dũng  - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Thái Bảo - Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh và các lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương.

Các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện ngân sách năm 2021; trình bày một số chủ trương, biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2022; chủ trương biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

Sở Tài chính đã thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phân bổ và giao dự toán năm 2022 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đảm bảo theo đúng quy trình, yêu cầu và thời hạn quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật NSNN, Điều 31 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Đề ra các giải pháp trong điều hành ngân sách năm 2022 là đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, triệt để tiết kiệm, hạn chế tối đa đề xuất xây dựng nhiệm vụ chi mới, tăng mức chi hiện hành khi không thật sự cần thiết. Rà soát các đề án chính sách để lồng ghép các khoản chi, giảm bớt sự chồng chéo, ùn tắc, sắp xếp các nguồn chi cho phù hợp với cân đối nguồn vốn ngân sách. Rà soát tập trung các nguồn lực ngay từ đầu năm để thực hiện các nguồn chi. UBND các cấp tăng cường công tác theo dõi đánh giá các chính sách  để đảm bảo cân đối nguồn thu chi, trường hợp tiến độ thu ngân sách chưa đạt kết quả phải điều chỉnh nhiệm vụ chi trong đó ưu tiên các khoản chi lương, các khoản có tính chất như lương và đảm bảo an sinh xã hội.


Ảnh: Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Ảnh: Ông Đỗ Khôi Nguyên – Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thu chi ngân sách năm 2021

và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thu chi ngân sách năm 2022


Ảnh: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh-  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

trao quyết định giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 cho các địa phương

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Năm 2021 các sở, ban, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế, nhưng vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giám sát thực thi nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương chưa cao; Giải ngân lĩnh vực đầu tư công, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu đề ra… Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước, quốc tế vẫn đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, trong đó đại dịch Covid-19 với các biến chủng mới diễn biến khó lường tiếp tục tác động tiêu cực trên toàn cầu. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp sớm khắc phục những hạn chế, chủ động bám sát công việc, tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong tổ chức, điều hành.

Năm 2022 là năm đầu toàn tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. Điểm mới của Nghị quyết là  thay đổi định mức phân bổ khoán chi hoạt động thường xuyên cho các cấp ngân sách là 70.000.000 đồng/biên chế/năm. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND đã bao gồm kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí chi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính; Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020  về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; Chi thuê mướn, ký hợp đồng dịch vụ một số công việc thừa hành, phục vụ theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các đơn vị.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa  đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, năm đầu của chu kỳ ngân sách giai đoạn 2022-2025, dự kiến tình hình cân đối ngân sách năm 2022 sẽ rất khó khăn bởi đại dịch Covid 19. Việc thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các Luật có liên quan; các quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách Nhà nước đã ban hành.

Về phía Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng ban tham dự Hội nghị và nhận chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh và Quyết định 612/QĐ-STC ngày 13/12/2021 của Sở Tài chính với dự toán ngân sách là 14.366 triệu đồng, gồm dự toán chi thường xuyên là 3.512 triệu đồng, dự toán chi không thường xuyên là 10.854 triệu đồng. Trong đó sẽ  thực hiện chủ trương tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 876 triệu đồng (gồm: tiết kiệm chi thường xuyên là 140 triệu đồng, tiết kiệm chi không thường xuyên 736 triệu đồng).

Để thực hiện hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, lãnh đạo Ban Dân tộc tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát nhiệm vụ công tác dân tộc theo chương trình công tác được ban hành. Đồng thời theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đảm bảo đạt hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp, tránh chồng chéo, lãng phí. Toàn thể công chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022 đã đề ra./.

Trần Thị Thu Lan

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập