Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Cập nhật 13/09/2022 14:23 Xem với cỡ chữ

​             Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và văn bản chỉ đạo của tỉnh; Hàng năm, Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật. Đồng thời, Ban cũng đã lồng ghép tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức trong các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan.

Qua 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả:

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025”.

Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Ban Dân tộc tự tổ chức kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Giao pháp chế hướng dẫn, đôn đốc các phòng thuộc ban tự kiểm tra các văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo hoặc gửi pháp chế để tiến hành kiểm tra.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Ban Dân tộc thực hiện các kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền về biển đảo giai đoạn 2018 – 2020; tuyên truyền về bình đẳng giới. Theo đó, Ban Dân tộc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại các điểm của xã, phường, thị trấn địa bàn các huyện và tại các Trường: Dân tộc nội trú tỉnh, Trường DTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, Trường DTNT Điểu Xiểng và Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) với số lượng tham gia hàng năm gần 7.000 lượt đồng bào tham dự.


Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường, đẩy mạnh trong những năm qua.

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng 21 tủ sách pháp luật cho các xã đặc biệt khó khăn (trước đây) nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, trang bị các ấn phẩm báo, tạp chí, các nội dung có liên quan đến quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Hàng năm, tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nội dung các chuyên đề có sự tham gia phối hợp của Sở Tư pháp triển khai phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Dân tộc đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đến công chức, người lao động và phòng Dân tộc các huyện, thành phố được biết để phối hợp thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với Đài truyền hình Đồng Nai thực hiện các chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Chơro, tiếng Hoa về công tác phòng chống dịch bệnh; cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc để đồng bào tìm hiểu và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các báo cáo chuyên đề việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách dân tộc: Kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện, thành phố, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú Điểu Xiểng và trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán.


Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại UBND thành phố​ Long Khánh

Qua 10 năm triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, công chức phụ trách công tác thi hành pháp luật hoạt động kiêm nhiệm nên dẫn đến hiệu quả tham mưu thực hiện đôi lúc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao./.

Ka’ Hòa
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai